Släckningsplaner oroar kommunen

Kommuninvånare riskerar att bli utan uppkoppling

SVALÖV.

Om Telia/Skanova går vidare med planerna att släcka ner kopparnätet i de norra delarna av Svalövs kommun, kan vissa hushåll riskera att stå utan fungerande telefoni och internetuppkoppling, tror politiker i kommunen. Jan Zielinski (S), kommunstyrelsens ordförande och Lennart Pettersson (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, skriver nu till ansvariga statsråd samt post- och telestyrelsen om problemen.

Kommunpolitikerna vill att Telia/Skanova skall skjuta upp nedsläckningen av kopparnätet i den norra kommundelarna tills IP Only eller annan fiberleverantör fått bredbandsfiber på plats. De har dock inte fått gehör för sina önskemål.

– Det är bekymmersamt att en operatör kan dra in kopparnätet utan att annat finns på plats. De har ett samhällsansvar som de inte tar, säger Lennart Pettersson.

Svalövs kommun hade hoppats att Telia/Skanova skulle kunna tänka sig att vänta ett drygt halvår med nedsläckningen av kopparnätet, som nu är planerad till början av december i år. Planen är att IP Only startar utbyggnaden av bredbandsfiber i norra Svalövs kommun i augusti i år och att den utbyggnaden i så fall skulle hinna bli klar innan kopparnätet försvinner.

– Det är inte så att vi kräver att de inte släcker kopparnätet, utan vi efterfrågar bara en viss fördröjning. Det finns områden där man inte kan förlita sig på 4G, säger Lennart Pettersson.

Inger Gunterberg på Telias presstjänst menar att ingen skall behöva oroa sig för att bli utan telefoni och uppkoppling.

– Vi tycker att vi tar mer ansvar genom att göra förändringen nu, i stället för att vänta tills vi kanske har ett kopparnät som inte fungerar. Vi tar fram en tjänst som fungerar minst lika bra som den man har genom kopparnätet och vi har genomfört detta redan för 30 000 kunder. Det har fungerat för alla, utom något fall och då har vi varit i fjällvärlden. Det är inte vanlig mobil, utan förstärkt signalmässigt. I Skåne skall det gå att få fungerande tjänster.

Jan Zielinski och Lennart Pettersson har sänt en skrivelse om risken för att kommuninvånare blir utan telefoni och uppkoppling till Peter Eriksson (MP), bostads- och digitaliseringsminister, Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister samt till Post- och telestyrelsen. I skrivelsen pekar kommunpolitikerna på riskerna: ”Det är tydligt redan nu att det kommer uppstå en telekom-brist på sina ställen, där fibern inte hinner göras tillgänglig innan nedsläckningen är ett faktum. Följden blir att vissa blir helt utan kommunikationsmöjligheter i form av SOS, trygghetslarm, övervakningssystem etc. efter 2018-12-03.”

– Vi förväntar oss att få någon typ av återkoppling. Vi har inte fått någon förklaring som håller i mina ögon. Det här är en viktig princip och det är också därför vi vill lyfta frågan, säger Lennart Pettersson.

Telia/Skanova åberopar konkurrensskäl till varför man inte kan fördröja nedsläckningen av kopparnätet och i skrivelsen citeras det svar som kommunen fått från Björn Berg, Senior Advisor på Telia Public Affairs: ”Flertalet operatörer går ut till sina kunder med olika typer av erbjudanden, något som skulle bli extremt besvärligt om vi helt plötsligt bara skrotade tidigare uppgjorda planer. Så kan vi inte göra, och så vill vi inte göra - det förstår du säkert. Svaret på din fråga är nej, vi kommer inte att riskera principen om likabehandling och förutsägbarhet i arbetet med framtidens nät.”

– Det byggs väldigt mycket fiber i Sverige nu, av ett stort antal aktörer, och byggplaner förändras hela tiden. Det är omöjligt att synka och förändra efter det hela tiden på alla ställen. Därför har vi i stället gjort planer så att kunderna skall ha fungerande tjänster med framtidens teknik, säger Inger Gunterberg.

Malin Nävelsö

Publicerad 15 June 2018 10:23