Extra pengar till stadsbiblioteket går till verksamhet för unga

2,2 miljoner i särskilt statligt stöd

Av
Per Eeg-Olofsson

LANDSKRONA. Nästa år får stadsbiblioteket i Landskrona extra klirr i kassan. Det rör sig om 2,2 miljoner kronor som kommer från den statliga satsningen ”Stärkta bibliotek” och som fördelas av Kulturrådet. Satsningen pågår under 2018 till 2020, med syftet att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. I Landskrona kommer större delen av pengarna gå till bibliotekets barnverksamhet, dock inte under hösten, eftersom det programmet redan är spikat, utan från nästa år.

- Nu har vi helt andra möjligheter att förverkliga deras (barnens, red anm.) önskemål säger barnbibliotekarie Ulrika Clementzlor, i ett pressmeddelande.

- Bland annat kommer vi att fortsätta med vårens succé Biblioteksklubben på onsdagar samt på barnens begäran visa film i vårt mysiga sagorum en fredag eftermiddag.

En annan programsatsning i höst är att ”Digitala hjälpen”, där vuxna med liten datorvanan kan få hjälp med de vanligaste behoven och tjänsterna, som också ges på biblioteksfilialen i Glumslöv.

Publicerad 21 June 2018 11:47