Smeder smider i smedja

ASMUNDTORP.

Vid Möingevägen i Asmundtorp ligger den smedja som Rönnebergs härads hembygdsförening sköter. Smedjan med tillhörande boningshus, brygghus, hönshus och garage kom i föreningens ägo 1996 som en gåva från den siste smeden, Frans Lindqvist. Smedjan kallas därför Lindqvists smedja.

Smedjan och de övriga byggnaderna på tomten uppfördes 1910 – 1911 av Karl Adolf Lindqvist. Han drev rörelsen till sin död 1955. Yngste sonen Frans blev ägare till smedjan 1962 och drev den vidare fram tills att han gick i pension 1979.

– Vi har öppet en gång i månaden och då har vi smeder på plats som grejar och berättar lite, säger Johan Rietz från Rönnebergs härads hembygdsförening.

Smedjan lever i högsta grad, berättar Rönnebergs härads hembygdsförenings ordförande Jörgen Bergstrand. Aktiva i föreningen använder smedjan för olika projekt och träffas varje vecka för att ägna sig åt exempelvis smideskonst.

När föreningen tog över smedjan 1996 fick de också ta över alla inventarier, bland annat en stor mängd verktyg.

– Smederna förr var tusenkonstnärer. Inget var omöjligt för en smed. Behövdes det ett verktyg, så tillverkade de ett, säger Jörgen.

Bland inventarierna finns också en låda med hästhovar, som användes för att prova ut olika modeller på hästskor. Att sko hästar var en viktig uppgift för smederna, särskilt så länge hästen spelade en roll i jordbruket. Johan tar tillfället i akt att berätta om den speciella ruta på gårdsplanen som finns på hembygdsgården, à propos hästens roll i jordbruket.

– Det finns en ruta som inte är kullerstensbelagd på gårdsplanen och när gamle ordföranden Erik Löfgren hade visning så frågade han gruppen om de visste vad den var till för. Ingen visste, utom en liten tant längst bak som pep: ”Jag vet vad det är, men jag säger det inte!” Det är alltså en så kallad språngruta, som användes för betäckning.

Lindqvists smedja håller öppet första söndagen i varje månad under tiden juni till september, klockan 14 till 17. Då är också smidesverksamheten igång. Smedjan har även öppet när hembygdsföreningen håller skördegille.

Malin Nävelsö

Publicerad 22 June 2018 08:00