Teatern ska få en egen piazza

Två träd kan försvinna när platsen får ny stenbeläggning

LANDSKRONA. Det har hänt mycket med Landskronas över 100 år gamla teater på senare tid. Taket har lagts om, tegelfasaden har fogats om och de pampiga lyktorna vid entrén har renoverats. Nu ska även platsen framför teatern få sig ett lyft, men det kostar inte bara pengar utan eventuellt också lite av platsens grönska.

Av
Per Eeg-Olofsson

Idag ligger det grus på den öppna platsen framför teatern i hörnet av Järnvägsgatan och Östergatan. I framtiden ska platsen istället vara stenbelagd, dels med rödaktig bohusgranit, som också finns i teaterbyggnadens sockel, dels med en gråare granit. Tillsammans ska de bilda ett mönster som går ut som en solfjäder från teaterns entré.

- Det är ett systerprojekt till den första etappen i omgörningen av gågatorna, säger kommunens stadsbyggnadschefen Johan Nilsson.

- Vi har ju påbörjat det arbetet på Nygatan till exempel.

Efter önskemål från kultur- och fritidsförvaltningen kommer eventuellt de två lindar som står närmast korsningen och övergångsstället att tas ned. Förvaltningen vill att entrén till teatern blir mer synlig.

- Det stämmer att det finns ett sådant inspel från kultur- och fritidsförvaltningen, säger Johan Nilsson.

- Projektet är ännu på skisstadiet, så det är för tidigt att dra några slutsatser om hur det blir med träden.

Om de två lindarna försvinner betyder det dock inte att staden får två träd mindre poängterar Johan Nilsson.

- I vår nämndsplan finns att det ska planteras två nya träd för varje träd som försvinner, förklarar han.

Efter sommaren hoppas kommunen att stenläggningsarbetet kan börja. Totalkostnaden för projektet är beräknad till strax över två miljoner kronor. Då ingår även ny stenläggning vid cykelställen mot Östergatan-Järnvägsgatan och nya planteringar i det två rundlarna framför teatern.

- Målet är att projektet ska vara avslutat under 2018, säger Johan Nilsson.

Under hösten ska platsen framför teatern bli stenlagd. Eventuellt tas de två lindarna närmast korsningen Järnvägsgatan-Östergatan ned för att teatern ska bli mer synlig.

Under hösten ska platsen framför teatern bli stenlagd. Eventuellt tas de två lindarna närmast korsningen Järnvägsgatan-Östergatan ned för att teatern ska bli mer synlig. Foto: Per Eeg-Olofsson

Publicerad 23 June 2018 10:30