Torkan: Svalövs kommun erbjuder lantbrukare sitt oklippta gräs

Gör som flera andra kommuner i Skåne

Av
Per Eeg-Olofsson

SVALÖV. Redan för flera veckor sedan kom de första larmen om att den ovanligt regnfattiga sommaren ställer till det för lantbrukarna. Och eftersom det inte har varit några nederbördsmängder att tala om i Skåne sedan dess har situationen ytterligare förvärrats. Inte minst är det besvärligt för de lantbrukare som har djurbesättningar, de som odlar vall förväntas få 30 procent mindre skörd än vanligt och i en del lantbruk med egen brunn hotar den också att sina.

LÄS OCKSÅ: "Sommartorkan lamslår – akut läge för skånska bönder"

Nu hakar Svalövs kommun på det som flera andra kommuner redan gjort: att erbjuda lantbrukare att klippa kommunens grönytor. Det utgår ingen ersättning, men det som klipps får lantbrukaren behålla.

- De djurhållare som vill klippa gräs på kommunal mark kontaktar oss så hittar vi en lösning, säger Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef i ett pressmeddelande.

-Vi har områden runt om i vår kommun som kan vara aktuella att klippa gräs på, säger Mattias Wiman, gatu- och parkchef.

Precis som tidigare kan djurhållare som lider vattenbrist hämta vatten på brandstationen i Svalöv.

LÄS OCKSÅ: "Sommartorkan lamslår – akut läge för skånska bönder"

Publicerad 09 July 2018 14:27