EU-miljoner ska utveckla Söderåsturismen

Fyra kommuner, nationalparken och företagare med i två och ett halvt år långt projekt

SVALÖV. Nyligen blev det klart med 3,6 miljoner kronor i Leader-pengar från EU. Under två och ett halvt år ska de fyra Söderåskommunerna tillsammans med nationalparken och turismföretagare hitta nya vägar till besökarna.

Av
Per Eeg-Olofsson

I oktober i år startar projektet, som den 30 maj beviljades EU-pengar efter en gemensam ansökan från kommunerna Svalöv, Klippan, Bjuv, Åstorp samt Söderåsens nationalpark. Officiellt blir det Svalövs kommun som blir projektägare till projektet ”Destination Söderåsen” och anställer en projektledare på en heltidstjänst och en administratör på en halvtidstjänst. Projektet pågår till och med mars 2021.

- Vi ville att projektet ska sträcka sig över tre vintersäsonger. Under sommaren har ju företagarna mycket annat att göra, säger Kristina Prahl, utvecklingsstrateg på Svalövs kommun som varit med och tagit fram ansökan om Leader-pengar.

Totala budgeten för projektet är 4,3 miljoner kronor, och 3,6 miljoner är alltså nu beviljade i stöd inom EU:s projektfond för landsbygdsutveckling Leader. Kommunsamarbete kring Söderåsturismen är dock inget nytt fenomen påpekar Kristina Prahl.

- Det har ju funnits ett samarbete mellan kommunerna sedan 90-talet säger hon.

Vad är det då som ska göras?

- Det handlar om hur vi kan stötta och utveckla besöksnäringen kring Söderåsen. Till exempel är det många besökare till Skäralid, men det finns mer att se kring Söderåsen, så vi ska titta på hur vi kan sprida fler besök i området.

Under två och ett halvt år pågår det EU-stödda projeketet som ska hjälpa till att öka turismen inte bara på Söderåsen utan även i närområdet.

Under två och ett halvt år pågår det EU-stödda projeketet som ska hjälpa till att öka turismen inte bara på Söderåsen utan även i närområdet. Foto: Per Eeg-Olofsson

Kristina Prahl nämner tre områden som projektet handlar om: digital marknadsföring, profilering och kompetensutveckling.

- Digital marknadsföring handlar om att ta reda på vilka som är vår målgrupp. Vi vet att de finns många som är intresserade av naturturism, men hur hittar de till oss? Är det via tjänster som Tripadvisor till exempel, eller är det mer via traditionella hemsidor? Det vill vi ha reda på.

- En annan fråga är hur vi vill profilera Söderåsen som destination? Det är något som vi måste göra tillsammans med företagarna. Kompetensutveckling handlar om att många av turismföretagen är enmansföretag eller hobbyföretag. Då kan det vara svårt med sådant som digital marknadsföring till exempel. Hur kan vi ge stöd med marknadsföring på sociala media och med att sätta ihop aktivitetspaket? Och hur kan vi se till att företagarna träffas får ett utbyte med varandra?

Publicerad 10 July 2018 08:00