Landsbygdsperspektiv främst i centerns valprogram

”Stänger inga dörrar” för fortsatt samarbete med S

SVALÖV. Visst ska Svalöv växa. Men alla politiska beslut som tas ska också ha landsbygdsperspektiv. Det menar Svalövs-centern som nu presenterat sitt valprogram.

Av
Per Eeg-Olofsson

Det är ett omfattade valprogram som Centerpartiet i Svalöv nu lägger fram inför valet den 9 september. Förutom en rad mer eller mindre konkreta förslag, önskemål och strävanden, som gäller hela kommunen, har partiet också valt att ge alla sex samhällen i kommunen egna stycken i programmet. Lokaltidningen ber ordföranden Fredrik Jönsson att lyfta fram den fråga som partiet ser som allra viktigast i kommunen just nu.

- Tryggheten, svarar han.

- Det är en komplex fråga eftersom brottsstatistiken går ned samtidigt som den upplevda otryggheten ökar. Det är något vi måste jobba med överlag, du ska känna dig trygg i Svalöv, oavsett var du bor.

Vad vill ni göra?

- Man måste prata med medborgarna och få reda på vad som upplevs som otryggt, om det kan vara fysisk miljö eller något annat. Efter det måste man ta fram en åtgärdsplan.

Andra kommuner har trygghetsvandringar där boende får peka ut problem. Är det något för Svalöv tycker ni?

- Det har funnits tidigare i kommunen, men då fick de ingen åtgärd. Det skulle kunna vara en god tanke att återuppta, men då får man tänka på att inte glömma bort landsbygden. Där finns ju egna problem, med dieselstölder och annat.

Kravet på att alla kommunens hushåll ska kunna koppla upp sig med bredbandsfiber återkommer på flera ställen i programmet.

Är det en viktig fråga för er?

- Det är absolut en viktig fråga, som vi ser det är det lika viktigt som tillgång till vatten, avlopp och el. Vi vill jobba som man gjort i många andra kommuner där kommunen blir en garant för att alla ska kunna få tillgång. En del hushåll tackar nej, det är sin sak. Men det finns de hushåll som ligger så till att leverantörerna tycker det är för dyrt att dra fiber, där måste kommunen hjälpa till. Vi har till exempel ett område utanför Kågeröd där inte alla hushåll vill ansluta sig, och då vill bolagen inte lägga fiber, samma problematik finns i Stenestad. Kommunen måste se till att du kan få fiber även om dina grannar inte är intresserade.

Även Socialdemokraterna, som Centerpartiet sedan i januari har ett valtekniskt samarbete med fram till valet, har nyligen presenterat sitt valprogram. På många punkter liknar partiernas program varandras, båda vill exempelvis att det byggs bostäder i alla kommunens samhällen och att det ska utredas kring badmöjligheter även under den kalla delen av året.

Är det så att ni öppnar upp för att fortsätta styra i koalition med S efter valet?

- I första hand är det de borgerliga partierna vi söker samarbete med. Det är enklare att driva politik med liknande ideologi. Men centern har inte styrt kommunen sedan 2004, och nu när vi har möjlighet att genomföra en del av vår politik så vill vi gärna fortsätta med det. Men vi stänger inga dörrar – mer än till SD. Vi tänker inte sitta i ett styre med stöd av SD, vi vill inte att de ska ha något som helst inflytande, säger Fredrik Jönsson.

- Sedan tror jag inte att det finns något parti som inte vill att Svalöv ska växa, där vi skiljer ut oss är att vi samtidigt vill värna den goda jordbruksmarken.

En rad nysatsningar listas i C:s valprogram: fler tillagningskök, försköningspeng till byarna, sjuksköterskemottagningar i byarna, skejtpark, administrativt stöd till föreningar, bygga fler gång- och cykelvägar och så vidare. Samtidigt vill C behålla kommunalskatten på nuvarande nivå.

Hur ska nysatsningarna bekostas?

- Vi är öppna för att allt vi vill göra inte kan genomföras ett och samma år. Men vi tycker att alla de här målen är viktiga. Man måste våga prioritera i budgeten. Vi kan använda kommunens bolag, Svalövsbostäder kan bygga multiarena när man bygger bostäder till exempel. När det gäller gång- och cykelvägar så finns det redan avsatt två miljoner kronor per år i budgeten, men det har inte byggts en meter cykelväg under mandatperioden. Där handlar det om att använda avsatta pengar.

Fredrik Jönsson framhåller att partiet vill att alla kommunala beslut ”landsbygdssäkras”.

- Svalöv är till stora delar en landsbygdskommun, här finns 400 jordbruk, så det är en viktig näring, säger han.

- Om vi tar detta med bredband så är det lätt att tänka att de som bor på landet bara är äldre som inte behöver bredband. Så är det inte. Moderna lantbruk, till exempel, behöver bredband för att hålla kontakt med sina kunder och leverantörer.

Mandatfördelningen i Svalövs kommunfullmäktige i dag

S: 10 mandat

SD: 8 mandat

C: 7 mandat

M: 5 mandat

L: 2 mandat

MP: 1 mandat

V: 1 mandat

Fi: 1 mandat

Totalt: 35 mandat

Sedan januari styrs kommunen av ett valtekniskt samarbete mellan S, C, Fi, MP och V, med totalt 20 mandat.

Publicerad 11 July 2018 07:00