"Det är till gagn för kommunen också", säger Lars-Bo Hagård, ordförande i Röstånga IS som nyligen fick beskedet att de får 3,3 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden för projektet att bygga en ny träningsplan. Nu krävs bland annat att politikerna i Svalövs kommun beslutar att stoppa in cirka två miljoner kronor i projektet. Här tillsammans med klubbens vice ordförande, Daniel Unnerbäck och Svalövs kommuns fritidschef, Niklas Fonskov.

Röstånga IS får 3,3 miljoner från Allmänna Arvsfonden

Finlir och samspel när klubben fixar ny träningsplan

RÖSTÅNGA. Som en straffspark rakt upp i krysset. Så kan man beskriva glädjen hos Röstånga IS efter beskedet som gör att de snart kan bygga en träningsplan för sjumanna. Det gör att de ska kunna träna på Odenvallen även under den kalla årstiden.

Av
Jonas Lundin

Det var för någon vecka sedan som klubben fick det positiva beskedet från Allmänna Arvsfonden att de får 3,3 miljoner kronor för en ny träningsplan (av konstgräs), som beräknas kosta totalt 5,7 miljoner kronor inklusive moms.

– De här 3,3 miljonerna har gett Röstånga IS en ny energi. Vi kommer inte vila på hanen. Vi kommer driva detta som att det är i hamn, säger Daniel Unnerbäck, vice ordförande i Röstånga IS.

Klubben har i flera år kämpat för att få till en träningsplan, där de kan spela fotboll även under höst och vinter. Planer har funnits på att ställa i ordning grusplanen som nu är parkering vid Odenvallen.

– Vi fick pengar beviljat från kommunen för att vi skulle fixa till en grusplan. Det är sju år sedan nu. Men vi tycker att det är onödigt att vi lägger de 700 000 på att göra en grusplan. Då är det bättre att vi gör riktiga träningsmöjligheter som vi kan använda året om, säger Daniel Unnerbäck, vice ordförande i Röstånga IS.

I och med Allmänna Arvsfondens positiva beslut tycks matchen om en ny träningsplan vara nästan vunnen. Ett villkor för att Röstånga IS ska få pengarna är att träningsplanen är klar inom två år. Även om föreningen nu fått mer än hälften av vad träningsplanen kostar, så måste klubben söka fler bidrag. Det krävs också att Svalövs kommun lägger in cirka två miljoner kronor, berättar Fredrik Jönsson, (C), bildningsnämndens ordförande

– Min avsikt är att driva att det här ska genomföras. Det är ju ett projekt som varit igång länge. Hittills har det inte varit några politiska meningsskiljaktigheter kring projektet, säger han.

Att föreningen fixat mer än halva kostnaden gör det till en bra affär för kommunen, menar han.

– Det som jag ser som positivt också är det att man jobbar tillsammans mellan kommun och föreningsliv, att man hittar finansiering på olika håll men där kommunen är en garant för att projektet genomförs, säger Fredrik Jönsson.

För att kommunen ska kunna skjuta till de två miljonerna krävs ett beslut i kommunfullmäktige i november, när budgeten för 2019 ska beslutas.

En viktig anledning till att Röstånga IS vill få till en träningsplan som funkar vintertid, är säkerhetsaspekten.

– Varje vinter kör vi 22 kilometer enkel väg till Teckomatorp och tränar på konstgräs, alternativt kör vi enkel väg 18 kilometer till Svalöv och tränar i Heleneborgshallen eller Båghallen, säger Daniel Unnerbäck.

Kommunens fritidschef, Niklas Fonskov, har hjälpt föreningen på olika sätt, till exempel med att ta fram förfrågningsunderlag.

– Det är ett teamwork. Det här är ett mönsterexempel på hur man kan jobba i föreningslivet för att nå ett mål, där föreningen tillsammans med kommunen har jobbat för den här träningsplanen. Det är en win-win för föreningen, för kommunen, för campingen och för Röstånga som helhet, säger Niklas Fonskov.

Konstgräsplanen kommer att uppfylla höga miljökrav.

– Det kommer vara silar för granulatet, och sedan organiskt material som ligger där. Det är inte miljöfarligt SBR och malda däck. Här är det ett underlag av organiskt material, säger Niklas Fonskov.

Det blir cirka 70 parkeringsplatser intill planen. I framtiden tänker sig klubben även en multiarena och ett utegym.

– Grunden är den verksamhet som bedrivs, det engagemang som finns, för tjejfotboll, för killarna, alltifrån de allra minsta till de allra största och vad det betyder för en bygd. Meningsfull fritid. Detta är en del av det, säger Lars-Bo Hagård, ordförande.

Publicerad 18 September 2018 12:35