Omvidas HVB-boende HVB Sam har funnits i den om- och tillbyggda villan i Vadensjö en längre tid. Men det är först efter att verksamheten i april ändrade inriktning till vård av killar i åldern 15 till 20 år som hamnat i missbruk och kriminalitet, som omkringboende blivit oroliga.

Omvidas HVB-boende HVB Sam har funnits i den om- och tillbyggda villan i Vadensjö en längre tid. Men det är först efter att verksamheten i april ändrade inriktning till vård av killar i åldern 15 till 20 år som hamnat i missbruk och kriminalitet, som omkringboende blivit oroliga. Foto: Per Eeg-Olofsson

HVB-hem i Vadensjö: Vårdkvalitet och bygglov ska granskas

Två myndighetsärenden pågår

LANDSKRONA. Nyligen har två myndighetsärenden påbörjats som gäller Omvidas HVB-boende i Vadensjö, HVB Sam. Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har inlett ett tillsynsärende, och kommunens stadsbyggnadsavdelning har påbörjat ett som gäller frågan om alla bygglov och tillstånd finns på plats när verksamheten ändrat inritning. Båda är pågående ärenden hos myndigheterna.

Av
Per Eeg-Olofsson

- Vi har tillskrivit företaget och bett dem komma in med en verksamhetsbeskrivning för att kunna avgöra om verksamheten ändrat karaktär på något sätt som kan påverka vår tillståndsgivning, berättar stadsbyggnadschefen Johan Nilsson.

- De ska komma in med ett svar senast i slutet av september.

Även kommunens säkerhetschef Håkan Nilsson har haft frågan uppe på sitt bord.

- Vi har satt oss in i det och kunnat konstatera att detta egentligen inte är en kommunal fråga i och med att det är ett boende i privat regi. Jag vet att räddningstjänsten varit ute på några utryckningar, men att det då inte brunnit på själva boendet. Jag vet också att Omvida har gjort en hel del för att ha en dialog med grannarna, bland annat har man varit med och sponsrat Vadensjöloppet.

Gunilla Nilsson är inspektör på IVO som nu påbörjat ett tillsynsärende efter att flera personer hört av sig med klagomål.

- Det är bra att allmänheten hör av sig om de är oroade över verksamheter, det är ju vi på IVO som har tillsyn över alla HVB-hem och särskilda boenden, säger hon.

IVO har gjort besök på plats, och nu ska verksamheten gås igenom vad gäller sådant som bemanning, personalens utbildning och trygghets- och säkerhetsfrågor. En sak vill dock Gunilla Nilsson vara tydlig med:

- Vi gör inte en utredning av eventuella brott, det är inte IVO:s uppgift. Egentligen kan jag inte säga så mycket mer eftersom ärendet är i sitt inledningsskede.

Vi gör inte en utredning av eventuella brott, det är inte IVO:s uppgift.

När IVO:s tillsyn är avslutad vågar inte Gunilla Nilsson säga.

- Vi kommer handlägga det så skyndsamt som vi kan, men det är jättesvårt att säga. Det beror bland annat på vilka svar vi får från Omvida.

Publicerad 26 September 2018 08:00