Tomterna Rom 3 och Rom 4 (röd ram) säljs till Arne Paulsson byggnads AB för 1,5 miljoner kronor. Där vill bolaget bygga enplansvillor.

Tomterna Rom 3 och Rom 4 (röd ram) säljs till Arne Paulsson byggnads AB för 1,5 miljoner kronor. Där vill bolaget bygga enplansvillor. Karta: Landskrona stad

Nu kan det bli villor vid höghuset Västerpark

Arne Paulsson byggnads AB köper tomter för 1,5 miljoner

Av
Per Eeg-Olofsson

LANDSKRONA. Med Västerpark har kommunen både fått ett äldreboende med demensinriktning och stadens högsta hus på den stora yta mellan Albanoskolan och Norra Infartsgatan som gapat tom sedan den illa sedda hyresfastighet som gick under öknamnet ”Kumlabunkern” revs i början av 00-talet. HSB Landskrona var byggherre för Västerpark, men med undantag för en närliggande villa så har HSB inte byggt mer sedan Västerpark stått färdigt. Gott om mark kvar att bebygga alltså. På sitt senaste möte beslutade kommunstyrelsen att godkänna ett avtal för markförsäljning som kan leda till just detta. Det är Arne Paulsson byggnads AB, som ingår i Paulssons-koncernen, som köper två tomter, Rom 3 och Rom 4, för 1,5 miljoner kronor. De ligger i södra änden av området med Västerpark som granne i nordväst och Albanoskolan i sydväst. Arne Paulsson byggnads AB har byggplaner för två enfamiljshus i ett plan, ett av flera alternativ som tillåts i detaljplanen. Enligt avtalet måste bolaget börja bygga på tomterna senast 12 månader efter tillträdet, och senast 30 månader efter byggstart, alltså två och ett halvt år, ska det vara klart, annars hotar vite. HSB Landskrona uppger till Landskronaposten/HD att bolaget är intresserat av att bygga på resten av området, men att inga avtal ännu finns skrivna med kommunen.

Publicerad 23 October 2018 08:30