I 14 år har en socialdemokrat haft posten som kommunstyrelsens ordförande. Den serien bröts på måndagskvällen då kommunfullmäktige valde Fredrik Jönsson (C) till kommunstyrelsens nye ordförande

I 14 år har en socialdemokrat haft posten som kommunstyrelsens ordförande. Den serien bröts på måndagskvällen då kommunfullmäktige valde Fredrik Jönsson (C) till kommunstyrelsens nye ordförande

Fullmäktige röstade fram renodlad borgerlig allians

Budgeten blir första och största utmaningen

SVALÖV. Kommunfullmäktige röstade på måndagen fram det nya politiska styret: en renodlad borgerlig allians, bestående av C, M, L och KD. Men det är ett relativt svagt minoritetsstyre som får balansera på lina mellan S och SD.

Av
Jonas Lundin

Ända sedan 2004 har en socialdemokrat varit kommunstyrelsens ordförande, men på måndagskvällen bröts den sviten. I en fullpackad fullmäktigesal valdes Fredrik Jönsson (C) till kommunstyrelsens ordförande.

Fredrik Jönsson har varit politiskt engagerad sedan 1997, först som moderat men sedan 2010 som centerpartist. Nu ska han leda en relativt svag minoritet med 13 borgerliga mandat, ett styre som får balansera på lina mellan de två andra blocken, som vardera har 11 mandat: vänsterblocket S, V, FI och MP respektive SD.

– Det blir ju en speciell situation. Det är därför vi har två oppositionsråd som förslag så att vi ska kunna prata med båda de andra blocken, just för att tidigt informera om hur vi tänker i de olika frågorna, säger Fredrik Jönsson.

Oppositionen kommer också att få sitta med i förmöten inför de olika nämndsmötena.

– Det som det fattas beslut om i en nämnd, det kommer inte vara helt klart förrän fullmäktige tagit beslut om det. Det blir en resa för ärendena, men vi ska nog klara av det och lotsa igenom frågorna. I kommunpolitik är det väldigt mycket som man är överens om. I det stora hela vill alla utveckla kommunen i samma riktning, säger Fredrik Jönsson.

Närmast väntar den kanske hårdaste av de politiska nötterna, nämligen budgeten för 2019 och budgetplan för 2020 och 2021, som ska antas på fullmäktige i december.

Vad säger du till den medborgare som undrar varför Sverigedemokraterna, som är kommunens största parti, inte är med och styr?

– Detta är andra valet som SD är större än Centerpartiet. Sedan 2010 har Centerpartiet varit det största borgerliga partiet, men vi har aldrig fått någon inbjudan för den sakens skull. Så fungerar demokratin. Bara för att man är störst så innebär det inte per automatik att man är med och styr. Det gäller att hitta samarbetspartier för att styra. Alliansen har funnits uttalad sedan lång tid.

Han får sällskap som kommunalråd av Angelie Fröjd (M), som valdes till kommunstyrelsens första vice ordförande. Det hade hon inte räknat med för några månader sedan. Under valrörelsen var det Olof Röstin som var Moderaternas kommunalrådskandidat.

– Det känns lite galet faktiskt. Jag är jätteglad, har nog inte riktigt fattat det än, säger Angelie Fröjd dagen efter sammanträdet.

Nu är hon ett av två kommunalråd i ett styre som har en ganska svag minoritet i fullmäktige. Liksom Fredrik Jönsson ser hon en utmaning i det.

– Det är kanske så här det politiska arbetet kommer att se ut framöver, inte bara hos oss utan i hela landet och i riksdagen. Det är tre tydliga block idag. Politik ska förändras och se till väljarnas önskan. Det tror jag det här arbetssättet kommer att bidra till, men jag tror att det kommer att bli utmanande. Alla nya processer har sina barnsjukdomar, men när vi landat och satt organisationen och alla kommit in i sin roll, så tror jag på sikt att det är framtiden för svensk politik, säger hon.

Torbjörn Ekelund (L) kallar det nya styret för ”det rättvisa styret”.

– Det handlar verkligen om att se till att de båda två oppositionsblocken får samma möjligheter. Ingen ska behandlas orättvist, alla ska få lika mycket politikertid. Det är också därför vi inrättar två oppositionsråd. Alla ska få göra sin röst hörd på förmöten, där nämndsordförande träffar oppositionen. Det är en del i att minska risken för missförstånd och otrygghet. Vi måste gå ifrån att utöva makt till att lyssna, säger Torbjörn Ekelund (L).

Kristdemokraterna gjorde comeback vid kommunvalet i september och återerövrade det mandat som partiet förlorat i valet dessförinnan. Nu går KD direkt in i styret.

– Det känns jättebra. Det har varit något som vi strävat efter länge, att Svalövs kommun skulle bli alliansstyrt, säger Aase Jönsson (KD).

FAKTA: Vid sammanträdet i kommunfullmäktige den 29 oktober valdes bland annat:

Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd: Fredrik Jönsson (C).

Kommunstyrelsens förste vice ordförande och kommunalråd: Angelie Fröjd (M).

Nytt är att Svalöv ska ha två oppositionsråd, ett från Sverigedemokraterna och ett från det andra oppositionsblocket (S, V, Fi och Mp). De kommer att väljas vid nästa fullmäktigesammanträde. Tidigare var det bara ett oppositionsråd som också var andre vice ordförande. Andre vice ordförande kommer tas bort.

Kommunfullmäktiges ordförande: Lennart Pettersson (C)

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande: Ann Pettersson (M)

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande: Ingrid Ekström (SD) (via lottning, sedan omröstning mot Claes Hallberg (S) slutat oavgjort)

Mandatfördelningen i Svalövs kommunfullmäktige:

Sverigedemokraterna: 11 mandat

Socialdemokraterna: 8 mandat

Centerpartiet: 6 mandat

Moderaterna: 4 mandat

Liberalerna: 2 mandat

Kristdemokraterna: 1 mandat

Vänsterpartiet: 1 mandat

Miljöpartiet: 1 mandat

Feministiskt Initiativ: 1 mandat

Totalt: 35

FAKTA: Vid sammanträdet i kommunfullmäktige den 29 oktober valdes bland annat:

Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd: Fredrik Jönsson (C).

Kommunstyrelsens förste vice ordförande och kommunalråd: Angelie Fröjd (M).

Nytt är att Svalöv ska ha två oppositionsråd, ett från Sverigedemokraterna och ett från det andra oppositionsblocket (S, V, Fi och Mp). De kommer att väljas vid nästa fullmäktigesammanträde. Tidigare var det bara ett oppositionsråd som också var andre vice ordförande. Andre vice ordförande kommer tas bort.

Kommunfullmäktiges ordförande: Lennart Pettersson (C)

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande: Ann Pettersson (M)

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande: Ingrid Ekström (SD) (via lottning, sedan omröstning mot Claes Hallberg (S) slutat oavgjort)

Mandatfördelningen i Svalövs kommunfullmäktige:

Sverigedemokraterna: 11 mandat

Socialdemokraterna: 8 mandat

Centerpartiet: 6 mandat

Moderaterna: 4 mandat

Liberalerna: 2 mandat

Kristdemokraterna: 1 mandat

Vänsterpartiet: 1 mandat

Miljöpartiet: 1 mandat

Feministiskt Initiativ: 1 mandat

Totalt: 35

Publicerad 29 October 2018 19:20