Ledningsnätet i Landskrona håller på att bytas ut. För att ha råd att fortsätta med det får nu NSVA höja sina taxor, det beslutades på måndagens kommunfullmäktigemöte.

Ledningsnätet i Landskrona håller på att bytas ut. För att ha råd att fortsätta med det får nu NSVA höja sina taxor, det beslutades på måndagens kommunfullmäktigemöte. Foto: Mostphotos

Höjd VA-taxa klubbad i kommunfullmäktige

Högre taxor betalar för nya ledningar

Av
Per Eeg-Olofsson

LANDSKRONA. På måndagens möte i Landskronas kommunfullmäktige stod bland annat frågan om ny VA-taxa från årsskiftet på dagordningen. Att det på senare tid gjorts omfattande VA-grävningar i staden har knappast undgått Landskronaborna, och de nu beslutade höjningarna ska ge NSVA ekonomiskt utrymme att fortsätta byta vatten- och avloppsledningar som i vissa fall är uppemot 100 år gamla. NSVA ägs gemensamt av Landskrona och fem andra kommuner, och har hand om drift och underhåll av vatten- och avloppsnät i kommunerna. Knappt 60 miljoner kronor finns NSVA:s investeringsbudget för Landskrona under nästa år.

Störst relativ höjning blir det av brukningsavgiften för spillvatten och dagvatten, nio procent. För en genomsnittlig villa som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år blir det en höjning med 26 kronor per månad enligt NSVA:s beräkningar. För ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 kubikmeter per år blir höjningen 269 kronor per månad. Störst höjning i kronor blir det dock av anläggningsavgiften. För genomsnittsvillan höjs den med cirka 4000 kronor, och för flerfamiljshuset med runt 14 500 kronor.

Publicerad 06 November 2018 14:15