Boliden Bergsöe vill öka produktionen på sin anläggning i Landskrona där bly återvinns ur fordonsbatterier. Det vill inte föreningar i närheten som menar att de redan idag störs av verksamheten.

Boliden Bergsöe vill öka produktionen på sin anläggning i Landskrona där bly återvinns ur fordonsbatterier. Det vill inte föreningar i närheten som menar att de redan idag störs av verksamheten. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv

Grannar protesterar mot Boliden Bergsöes planer

Vill inte att blyåtervinningsföretaget ökar produktionen

Av
Per Eeg-Olofsson

LANDSKRONA. Boliden Bergsöe, som återvinner bly ur fordonsbatterier, vill öka sin produktion med 50 procent. Det vill dock inte föreningar i närheten enligt HD/Landskronaposten som först rapporterat om saken. Boliden Bersöes verksamhet faller under den så kallade Seveso-lagstiftningen, eftersom företaget hanterar miljöfarliga ämnen med risk för kemikalieolycka. Därför är det länsstyrelsen som handlägger tillstånd, både för befintlig drift och för att utöka verksamheten. En sådan tillståndsprocess är nu på gång, även om en formell ansökan om utökad produktion ännu inte lämnats in. I ett samråd som gått ut till berörda grannar säger föreningarna för Lundåkrahamnen, båtklubben och stugägarna vid Lundåkrahamnen nej. De menar att de redan idag drabbas av buller, lukt och osynligt blynedfall från anläggningen. Dessutom ifrågasätter föreningarna fabrikens brandsäkerhet med tanken på den stora brand som drabbade fabriken i januari i år.

Publicerad 08 November 2018 18:00