Nu kan även Torbjörn Ekelund (L) och Aase Jönsson (KD) kalla sig kommunalråd.

Nu kan även Torbjörn Ekelund (L) och Aase Jönsson (KD) kalla sig kommunalråd. Foto: Jonas Lundin/Arkiv

Nu är även Torbjörn och Aase kommunalråd

SVALÖV. Svalövs kommuns nya politiska styre består av fyra partier (C, M, L och KD). I analogi med det har det nu också fyra kommunalråd, enligt ett beslut i kommunstyrelsen.

Av
Jonas Lundin

Vid kommunfullmäktigesammanträdet den 29 oktober valdes Fredrik Jönsson (C) till kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande. Som sådan är han kommunens ende heltidsarvoderade politiker och får 90 procent av inkomstbasbeloppet per månad, det vill säga 56 250 kronor per månad före skatt. 95 procent efter årsskiftet. Som vice ordförande i kommunstyrelsen är även Angelie Fröjd (M) kommunalråd, med ett arvode på 25 procent av inkomstbasbeloppet per månad, det vill säga 15 625 före skatt.

Nu kan även Torbjörn Ekelund (L) och Aase Jönsson (KD) kalla sig kommunalråd, men enbart med titeln, utan specifikt arvode för det, enligt ett beslut i kommunstyrelsen.

– Det här är en markering att det finns ytterligare två partier som också tar ett helhetsansvar för kommunens bästa i det alliansstyre vi har. Det är inte bara C och M utan även L och KD är beredda att ta ett helhetsansvar som ligger ovanför nämndsnivå, säger Torbjörn Ekelund (L).

Vidare får Svalöv också två oppositionsråd, i Teddy Nilsson (SD) och Jan Zielinski (S), som får 40 procent av inkomstbasbeloppet per månad, det vill säga 25 000 kronor före skatt.

Inkomstbasbeloppet är 62 500 kronor före skatt för år 2018. Under november kommer regeringen att fastställa inkomstbasbeloppet för 2019.

Publicerad 08 November 2018 15:30