På sina ställen visar kajerna i Borstahusens hamn upp ålderstecken. Som här, där havsvattnet trängt in till armeringen.

På sina ställen visar kajerna i Borstahusens hamn upp ålderstecken. Som här, där havsvattnet trängt in till armeringen. Foto: Per Eeg-Olofsson

Åldrande kajer kan bli dyrt

Underhållsplan ska tas fram för stadens hamnar

LANDSKRONA. Hamnstaden Landskrona har gott om kajer, en förutsättning för delar av industrin. Men de flesta är byggda under 60- och 70-talen och är därför ibland över 50 år gamla. En kartläggning av kajerna ska visa deras status och vad som behöver göras – och det kan bli dyrt.

Av
Per Eeg-Olofsson

Närmast på tur står Borstahusens hamn där det gjorts undersökningar av dykare i våras. Nu ska resultatet sammanställas och en åtgärdslista tas fram.

- Vi gjorde undersökningar när vi ändå hade dykare i vattnet i samband med att vi renoverade fyren i Borstahusen som var helt underminerad, berättar Anders Nyberg, som är projektledare för hamnar inom Landskrona stad.

Inspektioner av stadens kajer görs med olika intervall, det kan vara allt emellan ett år och tre år berättar han. Högst prioritet har de kajer som används kommersiellt, som Ventrafikens och Landskrona hamns.

- Det är ju där vi får störst konsekvenser ifall kajen inte skulle fungera, säger Anders Nyberg.

I våras reparerades fyren längst ut på pirarmen i Borstahusens hamn. Då passade man också på att inspektera övriga hamnen under vattenytan. Nu ska en åtgärdsplan tas fram.

I våras reparerades fyren längst ut på pirarmen i Borstahusens hamn. Då passade man också på att inspektera övriga hamnen under vattenytan. Nu ska en åtgärdsplan tas fram. Foto: Per Eeg-Olofsson

Det är 22 kajer i Landskrona som kommunen har ansvar för, till det kommer kajer i föreningsdrivna hamnar som exempelvis Linds hamn, där föreningarna själva står för underhåll. Men det finns ingen samlad underhållsplan för hamnarna, och en sådan står på teknik- och serviceförvaltningens att göra-lista inför nästa år.

- Vi har bara gått på djupet med undersökningarna med fem av kajerna. Men vi har så pass koll att vi veta att inga kajer är farliga, säger Anders Nyberg.

Om det skulle visa sig att kajerna har stora renoveringsbehov kan det också bli frågan om stora pengar som kommunen måste lägga ut.

- Det kostar mycket pengar. Men det beror ju på vad man väljer att göra, det finns hela skalan från att lappa och laga till att bygga nytt. Vad man väljer är ju en fråga för politikerna, säger Anders Nyberg.

Dessa kajer har undersökt hittills

- Fostfatkajen

- Södra kajens inre del (i Södra hamnbassängen)

- Ventrafikens färjeläge

- Bäckvikens hamn

- Borstahusens hamn

Publicerad 20 November 2018 09:00