Det är armeringen som är den svaga punkten i betongkonstruktioner. Om den nås av fukt och syre börjar den korrodera, och då förlorar konstruktionen sin hållfasthet.

Det är armeringen som är den svaga punkten i betongkonstruktioner. Om den nås av fukt och syre börjar den korrodera, och då förlorar konstruktionen sin hållfasthet. Foto: Mostphotos

”Mycket som byggdes då har nått sin livslängd”

Äldre otät betong ökar risken för korrosion i armeringen

LANDSKRONA. De flesta av Landskronas kajer är byggda i betong, ett material som i sig håller för evigt. Men det gör inte armeringen, och många äldre konstruktioner börjar nu tjäna ut enligt Oskar Esping, teknologie doktor och expert på betong på Chalmers tekniska högskola.

Av
Per Eeg-Olofsson

- Det är om armeringen har börjat korrodera, det är det som avgör konstruktionens livslängd. När korrosionen väl satt igång kan man inte påverka det, säger han.

Särskilt utsatta är betongkonstruktioner i havsvatten, berättar han, eftersom vattnet innehåller lösta klorider som reagerar med järnet i armeringen.

Men det är inte så enkelt som att säga att en betongkonstruktion har ett bäst-före-datum, många faktorer påverkar processen, som hur salt havsvattnet är och hur fuktig och syrerik den omgivande miljön är.

- Under vattenlinjen har vi ingen korrosion alls, eftersom det är för lite syre.

Det finns två konstruktionsfaktorer som styr om, och hur fort armering börjar korrodera, berättar Oskar Esping.

- Den ena är hur djupt in armeringen finns, alltså tjockleken på det som man kallar täckskikt. Den andra är tätheten på själva betongen.

Och där skiljer sig modern betong från äldre betong, modern betong är betydligt tätare.

- Idag använder man lite mindre vatten och lite mer cement, som ger högre hållfasthet.

- Det finns idag betongkonstruktioner som är 50, 60, 70 år gamla som fortfarande står, men skicket på dem kan vara väldigt olika. Mycket som byggdes då har nått sin livslängd skulle jag säga.

Äldre, otät betong kan vara ett problem även i andra sammanhang berättar Oskar Esping.

- Vi har miljonprogramshusen, där man inte använde så bra betong alla gånger. Framför allt är det garage och balkonger man haft problem med, även om de flesta balkonger är åtgärdade nu.

Publicerad 20 November 2018 09:00