Här ligger marken som OHM Real Estate AB köper för att bygga ett företagshotell.

Här ligger marken som OHM Real Estate AB köper för att bygga ett företagshotell. Karta: Eniro

Nytt företagshotell på gång på Norra industriområdet

Av
Per Eeg-Olofsson

LANDSKRONA. Intresset för Norra industriområdet i Landskrona, alltså området mellan Ringvägen, Stenorsvägen och Västkustbanan, tycks fortsätta. Nyligen var det larm- och installationsbolaget Prenad som invigde delvis nybyggda lokaler på Lodjursgatan, granne med Assa Abloy. Matbutiken Good Food (före detta My Gross) är ett annat relativt nyligt tillskott på området. Dessutom finns det två optionsavtal för markköp som löper sedan i våras.

Nu blir det ytterligare ett tillskott, det är fastighetsbolaget OHM Real Estate AB som köper 4500 kvadratmeter tomtmark av kommunen för runt 1 080000 kronor. Där vill de bygga ett företagshotell med lokaler som är lämpliga för hantverkare och andra mindre företag.

Nu ska kommunen först se till att tomten blir en ny fastighet, sedan får OHM Real Estate AB tillträde till marken. Efter tillträdesdatum har bolaget sex månader på sig att börja bygga, och 18 månader på sig att bli klar. Skulle inte bolaget inte uppfyller de kraven har kommunen rätt att kräva 25 000 kronor vite för varje månad som går. Innan affären går igenom ska markförsäljningen godkännas av kommunstyrelsen.

Publicerad 20 November 2018 16:00