En utredning ska titta på regelverket kring sjkolskjutsar.

En utredning ska titta på regelverket kring sjkolskjutsar. Foto: Mostphotos

Skolskjuts till Montessori även nästa år

Snåriga frågor om rätt till skolskjuts ska redas ut

SVALÖV. Ska kommunen köra skolskjuts även för barn som går på en friskola? Nu ska kommunen uppdatera sitt elva år gamla regelverk gällande skolskjutsar. Under tiden kan eleverna på Svalövs Montessori andas ut. Under hela nästa år fortsätter kommunen köra skolskjuts till friskolan vid Onsjövägen i Svalöv.

Av
Jonas Lundin

Kommunen ska köra skolskjuts till Svalövs Montessori även under vårterminen och höstterminen 2019. Det beslutade samhällsbyggnadsnämnden vid sitt senaste sammanträde.

– Man väljer ju skola någon gång kring nyår eller strax efter nyår. Ska man göra det, då tycker vi att det är rimligt att man vet vad som gäller för skolskjutsarna om det nu är så att man väljer en friskola, säger Lennart Pettersson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Av hänsyn till föräldrarna och deras val av skola, så kände vi att det var bättre att ta det beslutet nu och så jobbar vi på med det här regelverket och ser vad vi hamnar i när det har moderniserats.

Elever på en friskola har rätt till skolskjuts endast om det inte blir en ekonomisk eller organisatorisk svårighet, det vill säga en merkostnad, för kommunen. Skolbussarna är dock öppna för alla i mån av plats, enligt en tjänsteskrivelse.

Idag kör en av kommunens skolbussar sträckan Tarstad-Helenborgsskolan-Svalövs centrum-Svalövs Montessori i anslutning till start- och sluttider på Heleneborgsskolan. Men sedan början av läsåret har skolbussen från Tarstad inga elever till den kommunala Heleneborgsskolan. Från Tarstad in till Svalöv reser cirka 6 barn per tur till Svalövs Montessori. Cirka 25 barn går av/på bussen på hållplatsen Svalövs centrum och åker till/från Montessoriskolan.

Ska kommunen fortsatt erbjuda skolskjuts från Tarstad till Svalövs Montessori, som är en friskola, trots att inga barn i Tarstad går på en kommunal skola? Nu har förvaltningen fått i uppdrag att uppdatera det regelverket gällande skolskjutsar, som uppdaterades senast 2007.

Om kommunen ska erbjuda skolskjuts till barn som går på en friskola är en komplex fråga, menar Lennart Pettersson.

– Om man kör bussen till Heleneborgsskolan så är det ingen merkostnad. Däremot om man kör bussen vidare till Montessori, då uppstår det en merkostnad. Är det då möjligt att vi kan hitta en kompromiss, att vi är beredda att ta oss an detta, inte minst hänsyn till eleverna, men att man själv får förflytta sig den biten från Heleneborgsskolan upp till Onsjöskolan?

Det är flera frågor som måste belysas, menar Lennart Pettersson. Till exempel om kommunen måste ordna med skolskjuts om en elev går på friskola i en annan kommun, till exempel Landskrona.

– Har vi rättigheter att säga att om skolan ligger inom kommunens gränser, då står vi för transporterna? Men om det är utanför kommunen, så får föräldrar själva ombesörja så att eleverna kan ta sig dit?

Utredningen kommer att förhålla sig till kommunala likställighetsprincipen, som innebär att alla kommuninvånare ska ha rätt till samma kommunala service oavsett var man bor. Hur går den ihop med ett fall då en elev bor nära en skolskjutslinje men inte en annan elev som därmed inte kan nyttja skolskjutsen? Och hur stort är föräldrarnas ansvar när de väljer en friskola istället för en kommunal skola?

Tanken är att förvaltningens förslag till uppdaterat regelverk om skolskjutsar ligger på samhällsbyggnadsnämndens bord i december eller i januari.

Publicerad 03 December 2018 16:18