Skolskjuts till Svalövs Montessori är ett återkommande problem, menar rektor Peter Strömblad.

Skolskjuts till Svalövs Montessori är ett återkommande problem, menar rektor Peter Strömblad. Foto: Jonas Lundin

Skolskjuts till Montessori – ett återkommande problem

Rektor: ”Framförhållningen har varit för dålig”

SVALÖV. Kommunen skulle utan problem kunna tillåta skolskjuts till Svalövs Montessori, trots att det är en friskola och även om det bara är Montessorielever som går på i Tarstad. Det menar rektor Peter Strömblad.

Av
Jonas Lundin

– Vad är lagen till för, är den till för att alla eller för att kommunen ska ha så låga kostnader som möjligt? Då hamnar kommunen i tolkningsbryderier. Tjänstemännens uppgift är ju att hålla budgeten, men kommunens uppgift är att värna för lika förutsättningar för alla medborgare, oavsett om de tycker om valfrihet eller inte. Då kan man använda lagen att gå åt ena eller andra hållet. Lagen är generellt skriven, säger han.

Hur ser du på resonemanget att Montessori inte är kommunalt, utan en friskola och att skolskjuts dit skulle gynna en enskild?

– Det är trams. Det finns inget förbud. Montessori är ett komplement som en ideell friskola, det vill säga emot vinstutdelning. Tanken att en skolskjutslösning för alla skulle vara samma som att gynna enskild, är lika fel som att "skolskjuts skall gynna kommunen som offentlig huvudman". En kommun ska främja näringsliv, mångfald och att man kan bosätta sig i kommunen. Kommunens huvuduppdrag är att serva medborgarna utifrån deras behov.

Om kommunen anser att det innebär en merkostnad att köra skolskjuts till Montessori, har ni pengar att skjuta till i så fall?

– Nej, det har vi inte. Om vi skulle göra det så innebär det att vi skulle behöva minska på undervisningens kvalitet i form av färre lärare per elev eller liknande.

Även om skolskjuts till Svalövs Montessori nu tycks löst för nästa år (se artikel ovan), så dyker frågan upp med jämna mellanrum. Peter Strömblad skulle gärna se en långsiktig lösning, och att skolan får vara delaktig när kommunen nu ska uppdatera sitt regelverk om skolskjutsar.

Regelverket behöver ta hänsyn till flera saker, till exempel trafiksituationen utanför Heleneborgsskolan som inte är bra ur barn- och trafiksäkerhetssynpunkt, menar han. En annan sak är på- och avstigningsbiten på landsbygden.

– Det blir glapp mellan bussen och nästa transportmedel. Omlastningsställen behöver också definieras för att de ska fungera utan problem, säger Peter Strömblad.

– Vad är ett rimligt avstånd, vad är en rimlig trafikrisk? Vi har redan haft barn som blivit påkörda när de klivit av bussen.

Att barn inte ska behöva korsa järnvägen är en viktig orsak till att skolskjutsen från Tarstad ska fortsätta hela vägen upp till Montessori, tycker Peter Strömblad.

– Jag är rädd är att de ska korsa en järnväg utan att se sig för. Jag vill inte vänja dem vid det. Jag vill transportera dem till det som är i vår närhet, så att man kan ta emot eleverna tryggt och säkert varje dag. Då är det nog så farligt ute på Onsjövägen ändå, säger han.

En ytterligare sak som snart krånglar till trafiksituationen än mer, är det kommande bygget av pågatågsstation i Svalöv. Han ska träffa Trafikverket om ett par veckor för att diskutera det.

Publicerad 03 December 2018 07:00