Social omsorg delas upp i två

Sektor social omsorg delas upp i två vid årsskiftet. Det har kommunfullmäktige beslutat.

Av
Jonas Lundin

Ett pressmeddelande från fackförbundet Kommunal beskriver deras syn på läget för de 546 anställda inom kommunens vård och omsorg: ”Höga sjuktal, dålig arbetsmiljö, bristande löneutveckling och så gott som ingen kompetensutveckling”.

Nu ska sektor social omsorg delas upp i två vid årsskiftet som ett led att förbättra läget. Då kommer det finnas en social sektor och en vård- och omsorgssektor. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt senaste möte, utifrån en utredning som föreslog detta. ”Den nya uppdelningen innebär att resurser inom vård- och omsorgssektorn stärks över hela organisationslinjen, från höjd grundbemanning till att chefer inom vården får ett hanterbart antal medarbetare som gör det möjligt att vara en närvarande chef”, skriver kommunen på sin hemsida.

Publicerad 07 December 2018 14:35