Hundra nya bostäder finns inritade i denna skiss över området som nu fått ny detaljplan. Både i form av kedjehus och i form av lägenheter.

Hundra nya bostäder finns inritade i denna skiss över området som nu fått ny detaljplan. Både i form av kedjehus och i form av lägenheter. Illustration: Fojab arkitekter

Första steget mot småhus vid Pilängen

Ny detaljplan öppnar för radhus, ny gata, dammar - och kanske rivningar

LANDSKRONA. Första biten av den nygamla vägen genom Karlslund/Norrestad är klar. Nu väntar nästa etapp av gatan, och bredvid den 24 radhus. Nyligen antogs en ny detaljplan som kan ge 100 nya bostäder. De blir även de första bostadsrätterna i området.

Av
Per Eeg-Olofsson

Planen som nyligen klubbades av stadsbyggnadsnämnden blir den första nya detaljplanen för södra delen av Karlslund/Norrestad, det område som omfattas av kommunens och Landskronahems planer för förnyelse. Den gäller ett område som stäcker sig från Pilängsgårdens förskola i norr till Ringvägen i söder (se karta).

Bostäder planeras dels i nordvästra delen av området, där Pilängstorget tidigare låg, dels i södra delen längs Pilåkersgatan. Inte minst tillåter planen fortsättningen av ”Karlslundslänken”, ett projekt som redan påbörjats i andra änden, nämligen att knyta ihop Ringvägen och Hälsingborgsvägen via Pilängen och Karlslund.

- Upphandlingen är klar och arbetet kommer igång nästa år. Tidplanen är att det ska vara öppet för trafik efter sommaren, berättar stadsbyggnadschefen Johan Nilsson.

Att stadsdelen nu får en ny trafiklösning är en viktig pusselbit menar han.

- Det är ju byggt efter 60-talets stadsplanerideal med återvändsgator. Nu öppnar vi för ett bättre flöde med bättre kollektivtrafik. Det är ett viktigt första grepp som gör att det blir en del av staden och som gör det mer attraktivt för byggherrar.

Det är området markerat med streckad linje som nu fått en ny detaljplan.

Det är området markerat med streckad linje som nu fått en ny detaljplan. Karta: Landskrona stad

Och en sådan är redan klar. I planen finns 100 nya bostäder, 42 av dem i radhus som har liten trädgård och egen bilplats. I mars meddelades att det finns intresse för att bygga Bo Klok-hus i området, något som Lokaltidningen tidigare skrivit om. Bo Klok är Ikeas och Skanskas gemensamma boendekoncept som ska ge lägre boendekostnader är de flesta nybyggda bostäder. Bo Klok-husen, som planeras längs med Pilåkersgatan, har i den nya planen blivit 24 till antalet och ska byggas där det idag finns parkeringsplatser för boende på Pilängen.

- Bo Klok har även option på att bygga 30 bostäder till, i norra delen av området, säger stadsbyggnadschefen Johan Nilsson.

- Äntligen så blir det bostadsrätter i Karlslund. Att blanda upp upplåtelseformerna är en viktig målpunkt.

Tanken är att de 24 Bo Klok-husen längs Pilåkersgatan ska börja säljas nästa år och byggas efterhand. Totalt kan det bli 40 Bo Klok-hus i området. Vem som eventuellt bygger resterande 60-talet bostäder i området är dock inte klart.

- Det finns ett intresse från andra aktörer som vi har en dialog med, säger stadsbyggnadschefen Johan Nilsson.

Omgjorda parkytor är något annat som syns i den skiss som arkitektbyrån Fojab tidigare gjort för området. Där syns också en dagvattendamm som ska kunna fungera som skridskobana på vintern. Men enligt skissen blir också rivningar. Det före detta biblioteket där Pilängens förskola med 155 barn idag håller till, föreslås rivas. Det gör även den byggnad där familjecentralen Tellus, fritidsgård och skolbibliotek finns idag. I skissen finns istället en ny förskolebyggnad inritad.

- Det som är klart är att Bo Klok-husen kommer byggas. Skissen visar på möjligheter, men inget är bestämt innan man trycker på startknappen, säger stadsbyggnadschefen Johan Nilsson.

Publicerad 17 December 2018 10:00