Stefan Olsson fortsätter som kommunalråd för SD i Landskrona, nu med något utökad tjänst.

Stefan Olsson fortsätter som kommunalråd för SD i Landskrona, nu med något utökad tjänst. Foto: Arkiv

SD fick utökad kommunalrådstjänst på sista kommunfullmäktige

S behåller heltidstjänst trots förlorade mandat

Av
Per Eeg-Olofsson

LANDSKRONA. När sista mötet för 2018 hölls med Landskronas kommunfullmäktige hölls måndagen den 17 december, stod som brukligt val till nämnderna, inklusive kommunstyrelsen, på dagordningen. Valen bjöd inte på några större överraskningar då de partier som varit aktuella för nämndsposter alla presenterat sina kandidater i förväg.

Enligt praxis valdes politiker från något av treklöverpartierna Liberalerna, Moderaterna och Miljöpartiet till ordförandeposterna, medan Socialdemokraterna, i egenskap av största oppositionsparti, tog posterna som 1e eller 2e viceordförande.

Valen till de politiska uppdragen under mandatperioden 2019-2022 innebar dock en liten nyordning: SD får sin kommunalrådstjänst utökad med 10 procentenheter, från 50 procent till 60 procent. Socialdemokraterna behåller sin heltidstjänst, trots förlusten av fyra mandat i kommunfullmäktige.

SD:s kommunalråd Stefan Olsson har tidigare aviserat att partiet kan kräva en höjning till en 75-procentig tjänst. Men han är nöjd trots en mindre höjning.

- Det är procentuellt rätt i förhållande till mandatfördelningen, jag tror att SD:s tjänst blir 62 procent om man skulle följa den, och Socialdemokraternas 90, säger han.

För närvarande är Stefan Olsson anställd på 50 procent som kommunalråd, och på 50 procent av egna partiet. Den nya fördelningen innebär dock ingen större praktisk skillnad i jobbet tror Stefan Olsson.

- Det är samma arbetsbörda och samma arbetsuppgifter. På det här sättet spar partiet i Landskrona en lite pengar.

Publicerad 18 December 2018 11:51