Bildtext: Svabo har länge haft planer på att bygga ett fyravåningshus vid Ryttaregatan i Svalöv, i samma stuk som det som nyligen stod klart i Teckomatorp (bilden) och som man tidigare byggt på gamla Pressbyråtomten i Svalöv. Men Sveriges nya budget, med slopade investeringsstöd till byggande av hyres- och studentbostäder, sätter det tänkta bygget vid Ryttaregaten i fara, berättar Robert Johansen, vd för AB Svalövsbostäder.

Bildtext: Svabo har länge haft planer på att bygga ett fyravåningshus vid Ryttaregatan i Svalöv, i samma stuk som det som nyligen stod klart i Teckomatorp (bilden) och som man tidigare byggt på gamla Pressbyråtomten i Svalöv. Men Sveriges nya budget, med slopade investeringsstöd till byggande av hyres- och studentbostäder, sätter det tänkta bygget vid Ryttaregaten i fara, berättar Robert Johansen, vd för AB Svalövsbostäder. Foto: Jonas Lundin/Arkiv

Svabo-bygge i riskzonen med nya budgeten

Osäkert om fyravåningshus i Svalöv byggs

SVALÖV. I Sveriges nya budget, som kommer från M och KD, tas investeringsstödet till byggande av hyres- och studentbostäder bort. Det kan få kännbar effekt i Svalöv. Frågan är nu om Svabo:s tänkta fyravåningshus vid Ryttaregatan alls kan byggas.

Av
Jonas Lundin

Det är det slopade stödet till byggande av hyreslägenheter och lägenheter för studenter, som påverkar Svabo mest. Det är flera miljoner som bolaget nu inte kan räkna med när det gäller planerna på fyravåningshus vid Ryttargatan i Svalöv. Till det nu färdigbyggda fyravåningshuset i Teckomatorp fick det kommunala bostadsbolaget statligt stöd, som uppgick till 4,6 miljoner kronor.

- Vi har dessutom tänkt göra en miljötwist på det här bygget vid Ryttaregatan för att göra det mer energieffektivt och då kan man få ytterligare upp till 75 procent mer i bidrag. Bland annat har vi hittat lite solcellslösningar som vi upplever gör att vi klarar det skarpare energimålet i bidragsreglerna, säger Robert Johansen, vd för Svabo.

Svabo hade tänkt vara igång med att bygga huset redan, men där har anbudsprocessen överklagats och man väntar fortfarande på besked från Förvaltningsrätten.

- Det är ursprungligen en gammal tanke, som har varit i diskussion i många år under den tidigare vd:n, men med de här förutsättningarna så fanns det faktiskt möjlighet att bygga huset. Försvinner bidragen så försvinner förutsättningarna för att bygga huset och då är vi tillbaka där man var för flera år sedan, säger han.

Det blir nu en uppgift för AB Svalövsbostäders styrelse att bestämma om bolaget ska fortsätta med planerna för Ryttaregatan eller lägga dem i malpåse.

- Om vi fortsätter så står vi inför valet att antingen göra det med högre hyror för att matcha den högre byggkostnaden eller att behålla den hyresnivå som vi tror att marknaden är beredd att betala och i princip driva projektet med förlust, säger Robert Johansen.

Svabo har även planer på att bygga ett hus invid äldreboendet Solgården, men de planerna är inte lika långt gångna som de vid Ryttaregatan.

- Det är inte lika dramatiskt att eventuellt behöva avsluta det projektet och där har vi dessutom tid på oss att söka alternativa lösningar, säger Robert Johansen.

Även det privata bostadsbolaget KlaraBo, som i en första etapp planerar att bygga 54 hyreslägenheter vid den södra infarten till Svalöv, kan påverkas av de slopade stöden.

Fotnot: M och KD:s budgetreservation fick stöd av SD i riksdagen och gick igenom då C och L la ned sina röster i budgetomröstningen.

Publicerad 21 December 2018 12:40