Både Torkild Strandbergs Liberalerna och Sverigedemokraternas Stefan Olsson har tidigare uttalat sig positivt om ett tiggeriförbud i Landskrona. Efter att Vellinge kommun fått ja till ett sådant i högsta instans så blir det nu utredning.

Både Torkild Strandbergs Liberalerna och Sverigedemokraternas Stefan Olsson har tidigare uttalat sig positivt om ett tiggeriförbud i Landskrona. Efter att Vellinge kommun fått ja till ett sådant i högsta instans så blir det nu utredning. Foto: Arkiv/Mostphotos

Landskrona ska snickra på eget tiggeriförbud

Blir utredning efter domstols-ja till Vellinges förbud

LANDSKRONA. I måndags blev det klart att Högsta förvaltningsdomstolen säger ja till Vellinge kommuns tiggeriförbud på utpekade platser. Det öppnar upp för fler lokala tiggeriförbud. I Landskrona har både L och SD varit för ett sådant - och nu blir det utredning.

Av
Per Eeg-Olofsson

Liberalerna i Landskrona har stuckit ut hakan i förhållande till rikspartiet, genom att vara för ett tiggeriförbud. Men något försök att driva igenom ett lokalt sådant har inte gjorts, istället har Liberalerna, med Torkild Strandberg i spetsen, velat avvakta resultatet av de juridiska turerna kring Vellinges beslut.

Och det har dröjt, frågan om Vellinges lokala tiggeriförbud har gått hela vägen genom domstolskedjan, via länsstyrelsen, förvaltningsrätten och kammarrätten, till Högsta förvaltningsdomstolen som är högsta instans.

I och med Högsta förvaltningsdomstolens utslag så underkänns alltså de tidigare besluten, där man sagt nej till förbudet. Bland annat har länsstyrelse och domstolar hänvisat till att Vellinge kommun inte kunnat fastslå hur pass allvarligt problemet med tiggeri faktiskt är. Men någon sådan bevisbörda krävs inte för ändringar i lokal ordningsstadga menar Högsta förvaltningsdomstolen, som även påpekar att förbudet är så geografiskt begränsat att det inte är en allvarlig inskränkning av den enskildes frihet.

I Landskrona är frågan om tiggeriförbud är knappast ny. 2015 lämnade SD i Landskrona in en motion om lokalt tiggeriförbud. Inte förvånande kanske med tanke på att ett nationellt förbud är partiets linje även på riksplanet. Någon som stuckit ut mer, i förhållande till partilinjen, är Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande. Men egentligen hade även han föredragit ett nationellt förbud.

– Principen att man ska ha ett lokalt inflytande tycker jag är bra. Det hade varit bättre om man tagit ställning nationellt men detta är bra, säger han till Landskronaposten/HD, som var först med att rapportera om vilka effekter domen kan få i Landskrona.

Efter årsskiftet ska en utredning sättas igång, av ett förbud som liknar det Vellinge nu fått ja till, alltså ett som gäller på utpekade platser. Under någon av årets första månader hoppas Torkild Strandberg att en sådan kan vara klar.

SD:s Stefan Olsson är, inte oväntat, nöjd med beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen.

- Ja, och det är ju inte bara vi. Det är många kommuner som drivit frågan, säger han.

Att damma av motionen från 2015 blir dock inte aktuellt.

- Vi ställde en enkel fråga till Torkild Strandberg på sista fullmäktige mötet och fick löfte om att det arbetet ska sättas igång. Så det behövs inte, säger Stefan Olsson.

Fotnot: Lokaltidningen har vid upprepade tillfällen, men utan framgång sökt Torkild Strandberg för ytterligare kommentarer.

Publicerad 23 December 2018 09:00