Vid nya stationen eller på Lantlyckan? Snart måste politikerna besluta om var nya busstorget i Svalöv ska ligga.

Vid nya stationen eller på Lantlyckan? Snart måste politikerna besluta om var nya busstorget i Svalöv ska ligga. Foto: Mostphotos

Vid nya stationen eller på Lantlyckan – det är frågan

Snart måste politikerna bestämma var nya busstorget i Svalöv ska ligga

SVALÖV. Ska det nya busstorget ligga intill blivande pågatågsstation i Svalöv eller på Lantlyckan? Under våren lär politikerna behöva sätta ner foten.

Av
Jonas Lundin

Tanken är att pågatågen ska börja rulla till Svalöv i december 2021. Stationen är tänkt att byggas strax bakom Kvarnhuset. Det behövs också ett busstorg, för de som kommer med eller ska vidare med regionbuss. Men frågan är var den ska ligga. Två alternativ har utkristalliserat sig: antingen ursprungsalternativet på Svalegatan intill Kvarnhuset vid blivande pågatågstation, eller på Lantlyckan. Under de närmaste månaderna lär ett beslut komma från kommunens politiker.

Både Skånetrafiken och Trafikverket är tydliga med att de föredrar en placering vid blivande pågatågsstation istället för vid Lantlyckan, enligt en kommunal tjänsteskrivelse från den 3 december. ”Enligt Skånetrafiken innebär alla andra trafikupplägg än ett med anslutning av samtliga busslinjer till en bussterminal invid tågstationen att trafiken måste ledas på ett sådant sätt att det blir sämre för resenärerna än dagens trafikupplägg”, står det i tjänsteskrivelsen. Medan ”Trafikverket understryker betydelsen av en samlokalisering av buss- och pågatågsstation i Svalöv för att skapa en effektiv bytespunkt”. Men det pågår diskussioner.

– Det kan finnas ett mellanläge. Från parkeringen uppe vid Tryckhallen, kan man gå rakt upp på den kommande perrongen. Det är också ett tänkbart område. Det är inget avstånd från Lantlyckan, om man nu vill anlägga en pendlarparkering där, säger Lennart Pettersson (C), som fram tills nyligen var ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.

Centerpartiet vill gärna ha busstorget uppe vid Lantlyckan.

– Trafiksituationen på Svalegatan och Torggatan blir inte bra om man drar in bussar. Det är trångt som det är redan nu. Det är dessutom skolväg för en del som ska upp till Montessori. Dessutom är det gatsten. Det innebär att det blir mycket buller i husen på Svalegatan. Min bedömning, grundat på gamla händelser, är att jag tror inte vi får lov att lägga asfalt ovanpå av kulturskyddsskäl. Och då är det ingen lösning, säger Lennart Pettersson,

Det är lättare för bussarna att vända uppe på Lantlyckan, menar han. Han lyfter också fram att det finns ett område närmast järnvägen där man ändå inte får lov att bygga på grund av säkerhetsavstånden. Det kan vara ett möjligt alternativ för ett busstorg.

Publicerad 05 January 2019 09:00