Röstånga-entrén till Söderåsens nationalpark ska utvecklas så att den blir mer jämbördig den större entrén i Skäralid.

Röstånga-entrén till Söderåsens nationalpark ska utvecklas så att den blir mer jämbördig den större entrén i Skäralid. Foto: Jonas Lundin/Arkiv

Nu ska Röstånga-entrén till nationalparken bli maffigare

RÖSTÅNGA. Det finns två entréer till Söderåsens nationalpark, en större i Skäralid och en mindre i Röstånga. Nu finns det planer på att utveckla den i Röstånga, så att den blir jämbördig med den i Skäralid.

Av
Jonas Lundin

– Vi håller på och tittar på om vi kan utveckla Röstånga-entrén tillsammans med Svalövs kommun och göra den mer attraktiv och mer besöksvänlig helt enkelt, i linje med hur vi har arbetat i Skäralid. Det är den befintliga entrén, men vi vill utveckla den, så att den blir mer jämbördig med Skäralidsentrén, säger Jesper Witzell, nationalparkschef.

Hur skulle man kunna göra det?

– Till exempel genom att få till en fungerande naturinformation i Röstånga också. Idag har vi bara naturverksamhet i Skäralid eftersom det är här vår utställning finns, där vi har vår fasta naturinformation. Men vi skulle mycket väl kunna ha mer aktiviteter i Nackarp och i Röstånga också, med guidningar, med barnaktiviteter och annan kunskapsbaserad verksamhet, säger Jesper Witzell.

Det finns också en turistbyrå i Röstånga.

– I samarbete med kommunen och turistinformationen så skulle vi från Naturums sida kunna lägga till också naturinformation. Vi provade med några sådana aktiviteter under 2018 som föll väldigt väl ut. Vi har förhoppningar att kunna utveckla den biten ytterligare, säger Jesper Witzell.

Nationalparksförvaltningen tittar också, tillsammans med kommunen, boende och andra aktörer i Röstånga, också på infrastrukturen, som hur parkeringsplatser, toaletter ser ut, eventuella grillplatser och hur man skulle kunna utveckla vandringslederna från Röstångahållet, berättar han.

– Det är inget som blir klart till säsongsstart 2019, utan det är något som ska löpa. Det blir också en del i destinationsutvecklingsarbetet (se Destination Söderåsen nedan, red. anm.), säger Jesper Witzell.

Destination Söderåsen

De fyra kommunerna runt Söderåsen, Svalöv, Bjuv, Klippan och Åstorp, har tillsammans med Söderåsens nationalpark dragit igång projektet Destination Söderåsen, som går ut på att utveckla Söderåsens som turistdestination. Det handlar om att gemensamt, både kommuner, företag, föreningar och nationalparken, utveckla Söderåsen till en hållbar turistdestination. ”En destination som ska locka fler besökare, under en längre tid av året, på fler platser inom Söderåsens området och att de stannar längre”, enligt ett pressutskick. Det finansieras av Leader Nordvästra Skåne och Öresund och pågår till och med 2021.

Publicerad 22 January 2019 12:30