Hyresgäster som röker inomhus innebär ofta att lägenheten måste totalsaneras. Hyresvärden kan i normalfallet inte hindra hyresgästen från att röka i sin lägenhet, däremot kan man bli betalningsskyldig för renoveringen när man flyttar.

Hyresgäster som röker inomhus innebär ofta att lägenheten måste totalsaneras. Hyresvärden kan i normalfallet inte hindra hyresgästen från att röka i sin lägenhet, däremot kan man bli betalningsskyldig för renoveringen när man flyttar.

Röka inomhus - dyrt för både hyresgäst och hyresvärd

SVALÖV. Varje år debiterar AB Svalövsbostäder tidigare hyresgäster ett par hundratusen kronor för att återställa sina lägenheter. Och rökning inomhus är värsta boven.

Av
Jonas Lundin

Förra året landade AB Svalövsbostäders debiteringar till hyresgäster för att återställa lägenheter efter utflyttning på ungefär 240 000 kronor. I detta finns kostnader för till exempel skadade golv, men största utgiften är när bolaget måste utföra så kallade totalsaneringar och spärrmålning. Spärrmålning innebär att man målar med en helt speciell färg som är avsedd för att hindra till exempel tjära från att krypa ut igen.

– Det är i samband med att någon flyttar ifrån som har rökt långvarigt i lägenheten. Det är nästan uteslutande kopplat till rökning. Vi har ändå förhållandevis många rökare i våra lägenheter, så det blir ett antal lägenheter per år som måste saneras på det viset, säger Robert Johansen, vd för AB Svalövsbostäder, som har sammanlagt 1062 hyreslägenheter.

– Vit färg innehåller mycket kalk som ballast, och takfärg i synnerhet. Det suger till sig både tjära och nikotin. Om du målar på vanlig färg utanpå det, så kryper det ut genom den nya färgen och missfärgar. Därför måste man spärra det. Det är framför allt när det är mängder med tjära och nikotin från långvarig rökning som sitter så djupt, som problemet uppstår.

I normalfallet går det inte att förbjuda folk att röka i sina hyreslägenheter.

– I Finland har man precis gått in med en lagstiftning som är mycket hårdare vad gäller rökning, du kan inte ens röka på din egen balkong. Där tar man krafttag från väldigt högt upp i samhället, för att få ner rökandet överhuvudtaget och de har varit väldigt framgångsrika. Man ser en stor skillnad på Danmark och Finland. I Danmark går rökningen upp, i Finland går den ner, säger Robert Johansen.

Det som Svabo debiterar hyresgästen för är dock inte hela kostnaden.

– Vi tar betalt av hyresgästerna för spärrmålning och så vidare när det måste helsaneras. Men det är inte på långa vägar den fulla kostnaden. Vi har en merkostnad. Man skulle bara önska att hyresgästerna visste att de blir betalningsskyldiga för detta. Men man hinner inte alltid ta upp alla sådana aspekterna när man har en hyresgäst inne som ska hämta ut nycklarna, säger Robert Johansen.

FAKTA:

Debiteringar som Svalövsbostäder haft efter besiktningar de senaste åren. Kostnaderna är ungefärliga. Det som inte är medräknat är kostnader för städning och låsbyten.

2015: 180 000 kronor

2016: 238 000 kronor

2017: 243 000 kronor

2018: Landar på ungefär detsamma som 2017, enligt Svabo.

Publicerad 22 January 2019 09:00