Skånetrafiken ska spara på tidigare och sena turer.

Skånetrafiken ska spara på tidigare och sena turer. Foto: Mostphotos

Så drabbas Svalövsborna av Skånetrafikens besparingar

"För den enskilde individen blir det ett avbrott och en inskränkning"

SVALÖV. Skånetrafiken ska spara, bland annat genom att ta bort bussturer med få resenärer. Det gäller främst väldigt tidiga eller sena avgångar. Det kan drabba både Röstånga- och Kågerödsbor.

Av
Jonas Lundin

Här är förändringar som berör Landskrona/Svalöv-trakten, enligt förslag till trafikåtgärder för Internbudget 2019 som Region Skånes kollektivtrafiknämnd ska klubba på fredag.

- Linje 230, Billesholm-Svalöv-Teckomatorp: turen från Svalöv klockan 4.37 och från Teckomatorp klockan 5.05 tas bort.

- Linje 243, Röstånga-Svalöv: Borttagning av turen från Röstånga mot Svalöv klockan 6.08 och från Svalöv mot Röstånga klockan 5.28

- Linje 260, Ekeby-Tågarp-Landskrona: utglesning från timmes- till varannantimmestrafik mellan klockan 9 och 14. Borttagning av turen från Ekeby mot Landskrona klockan 5.22 och från Landskrona mot Ekeby klockan 6.47 liksom turen från Ekeby klockan 19.22 och från Landskrona klockan 20.46.

Förslagen är tänkta att genomföras efter sommaren.

– Vi har inte blivit informerade om de här förändringarna tidigare, så vi kommer kontakta Skånetrafiken för dialog. Vi vet inte hur många detta drabbar. Det kommer vi också få reda på av Skånetrafiken, antalet resande per tur. De som åker gör det ju av en anledning och det är för att ta sig till och från sitt jobb eller utbildning. För den enskilde individen blir det såklart ett avbrott och en inskränkning. Det är viktigt för oss att bevaka våra medborgares möjligheter att ta sig till och från med kollektivtrafik, säger Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Publicerad 05 February 2019 11:30