Så här skulle huset i hörnet mot rondellen 33 lågor kunna se ut enligt den senaste skiss som Serneke presenterat. Vy från Östergatan.

Så här skulle huset i hörnet mot rondellen 33 lågor kunna se ut enligt den senaste skiss som Serneke presenterat. Vy från Östergatan. Illustration: Okidoki arkitekter

Serneke-avtal om köp av Jäntan förlängs till årsskiftet

Detaljplan och arkeologi försenar markköp

Det var i juni 2015 som kommunen tillsammans med byggbolaget Serneke presenterade planer på att bebygga gamla flickskolans parkering, eller Kvarteret Jäntan som tomten egentligen heter. Men ännu har inget markköp gjorts.

Av
Per Eeg-Olofsson

Tanken är att bygga flera byggnadskroppar, med butiker och kontor i de nedre planen och bostäder i de övre. Bland annat syntes ett höghus i hörnet mot rondellen 33 lågor som i de första skisserna var hela 18 våningar, i senare skisser dock sänkt. Men projektet har dragit ut på tiden och ännu har inte Serneke gjort slag i saken och köpt marken av kommunen.

Grus i maskineriet har bland annat ett överklagande av den nya detaljplanen varit, och planen är ännu inte antagen. Även det historiska Landskrona har gjort sig påmint, en undersökning med markradar har visat att det under tomten finns spår av en av stadens vallgravar bland annat. Det skulle betyda arkeologisk utgrävning för tiotals miljoner kronor vid exploatering, något Serneke hoppas kunna undvika genom att använda en grundläggningsteknik som inte kräver en total utgrävning.

Serneke har haft optionsavtal som gett bolaget förtursrätt att köpa tomten. Det senaste gick ut vid årsskiftet och därför beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott på sitt senaste möte att förlänga det till den siste juni i år. Beslutet innebär också att kommunens mark- och exploateringschef får rätt att på egen hand förlänga det efter den siste juni – men inte längre än till årsskiftet.

Publicerad 06 February 2019 09:30