Sernekes planer för Kvarteret Jäntan innefattar bland annat ett spektakulärt höghus i hörnet mot rondellen 33 lågor. I de första skisserna var det 18 våningar högt, i senare skisser 15 våningar, det som tillåts i detaljplanen.

Sernekes planer för Kvarteret Jäntan innefattar bland annat ett spektakulärt höghus i hörnet mot rondellen 33 lågor. I de första skisserna var det 18 våningar högt, i senare skisser 15 våningar, det som tillåts i detaljplanen. Skiss: Okidoki arkitekter

Domstol ger grönt ljus för byggande på Jäntan

Men arkeologifrågan är ännu inte löst

LANDSKRONA.

Byggbolaget Sernekes planer för att bygga ett nytt kvarter på gamla flickskolans parkering, också känd som kvarteret Jäntan, presenterades redan 2015. Men projektet har dragit ut på tiden. Nu är ett av hindren borta.

Av
Per Eeg-Olofsson

En orsak har varit att en ny detaljplan för området överklagats av en sakägare, Ulf Peters som driver trädgårdsbutik i flickskolans gamla gymnastiksal. Han har vänt sig mot att den nya detaljplanen innebär att han inte tillåts bygga på delar av mark som han äger. Ärendet har gått till mark- och miljödomstol där det avgjordes till kommunens fördel. Ulf Peters har överklagat till nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen, men denna meddelar nu att den inte ger prövningstillstånd, något som HD/Landskronaposten var först med att rapportera. Det betyder att tidigare dom gäller - och att den nya detaljplanen godkänns.

Det är kommunen som äger marken på Jäntan. Någon försäljning av den marken till Serneke har det ännu inte blivit. Sannolikt har just det att det saknats en ny, gällande detaljplan gjort att Serneke tvekat. Nyligen beslutade kommunstyrelsen att ytterligare en gång förlänga det optionsavtal som ger Serneke förtur till att köpa marken. Nu kan det förlängas som längst till årsskiftet.

Men avsaknaden av en ny detaljplan är inte det enda som bromsat byggprojektet, med bostäder, butiker och kontor i ett nytt kvarter. Undersökningar med markradar har visat att det kan finnas värdefulla arkeologiska lämningar på tomten, eventuellt en rest av en av Landskronas vallgravar. Enligt en beräkning från länsstyrelsen skulle en full arkeologisk utgrävning kosta runt 36 miljoner kronor. Den kostnaden vill Serneke gärna undvika, och överväger därför en grundläggningsteknik med pålning som inte ska skada eventuella fornlämningar. Nästa steg i den processen blir provborrningar på tomten. Stadsbyggnadschefen Johan Nilsson uppger för HD/Sydsvenskan att kommunen lämnat in en ansökan om tillstånd för sådana till länsstyrelsen.

Med detaljplanefrågan löst hoppas nu Serneks regionchef Jonas Håkansson på en byggstart under sen höst i år. När detaljplanen nu gått igenom kommer försäljning av bostäderna påbörjas och bygglovsansökan lämnas in, uppger han till HD/Landskronaposten.

Publicerad 15 February 2019 11:29