Snart är halva Lantlyckan paxad av byggherrar.

Snart är halva Lantlyckan paxad av byggherrar. Foto: Maarten van den Haak/Arkiv

Halva Lantlyckan snart tingad

”Intressant aktör att få med”

SVALÖV. HSB/Midroc har redan markanvisningsavtal på en hektar av Lantlyckan. Snart skriver en annan byggherre markanvisningsavtal med Svalövs kommun på en lika stor del. Det innebär att halva Lantlyckan snart är paxad.

Av
Jonas Lundin

Ärendet kommer upp på samhällsbyggnadsnämndens möte på torsdag den 21 februari. Markanvisningsavtalet innebär att Fastighets AB 3hus från Åstorp under två år får ensamrätt att förhandla med Svalövs kommun om att köpa cirka en hektar av Lantlyckan.

– De bygger olika typer av flerfamiljshus. Det är en intressant aktör att få med sig in här, säger Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef.

Svalövs kommun har sedan tidigare tecknat ett markanvisningsavtal för en hektar av Lantlyckan med Holding i Västerpark AB (HSB/Midrocs gemensamma dotterbolag.). Med det nya markanvisningsavtalet med Fastighets AB 3hus, så innebär det att halva Lantlyckan nu är ”paxad”.

Området är tänkt att så småningom rymma hyres- och bostadsrätter, kommersiella lokaler och kommunal service.

– De vill på något sätt kunna bygga bostäder, troligtvis till olika upplåtelseformer om marknaden tillåter det. Och det är både hyresrätter och bostadsrätter, säger Mats Dahlberg.

Nu har ni markanvisningsavtal på hälften av Lantlyckan, hur ser det ut på resterande två hektar?

– Vår förhoppning är att vi får med oss det kommunala bostadsbolaget på en liten hörna. Vi har diskussioner och de har sagt att de är positivt avvaktande till att delta, säger Mats Dahlberg.

Under 2021 hoppas han att det ska finnas någonting att inviga på Lantlyckan, ett trygghetsboende/särskilt boende (se länk ovan, red. anm.) och förhoppningsvis bostäder från de ovanstående aktörerna.

– Sedan kommer området under ett flertalet år att fortsätta leva och byggas på. Det hänger ju helt på hur marknaden ser ut, men ett område som detta tar säkerligen ytterligare en fyra, fem år efter 2021 att bygga ut, om det räcker, säger Mats Dahlberg.

Företaget Fastighets AB 3hus skriver också ett markanvisningsavtal med Svalövs kommun angående 7583 kvadratmeter i Teckomatorp (fastigheten 13:1).

Publicerad 15 February 2019 09:30