Företaget Holygon producerar något som kan liknas vid en digital 3D-dimensionell karta över städer, eller som här, enskilda byggnader, som sedan kan skrivas ut. Denna villa är ritad på beställning av en amerikansk kund.

Företaget Holygon producerar något som kan liknas vid en digital 3D-dimensionell karta över städer, eller som här, enskilda byggnader, som sedan kan skrivas ut. Denna villa är ritad på beställning av en amerikansk kund. Foto: Per Eeg-Olofsson

Landskrona blev till i Sireköpinge

Felix och Anders har koll på dimensionerna

SIREKÖPINGE. När Landskrona stad tog fram modellen av staden som står i stadshusets foajé, så använde de något som kan liknas vid en digital 3D-dimensionell karta. Den skapades i Sireköpinge av barndomsvännerna Felix Heuman och Anders Lyhagen.

Av
Jonas Lundin

– Det är Sveriges största offentliga fullfärgsprintade stadsmodell, säger Felix Heuman, som i höstas drog igång 3D-modelleringsföretaget Holygon tillsammans med Anders Lyhagen.

På ett bord på deras kontor i en länga på säteriet, står några provbitar av Landskrona stad. I bokhyllan står Rådhuset.

– Det är svenska städer vi vill arbeta mot, men vi gör också till arkitekter. Nu har vi senast gjort till en arkitekt i Florida, byggt lite hus till honom, som han ska 3D-printa. Det är enskilda byggnader. Då gör man dem med högre detaljnivå, säger Felix Heuman.

Det är rätt avancerad teknik. Företaget har tagit fram egna insticksprogram till redan befintliga 3D-modelleringsprogram.

– Vi ägnar oss mycket åt att utveckla egna verktyg. För Landskrona så var det 50 plug-ins som vi själva hade gjort, säger Anders Lyhagen.

"Det är Sveriges största offentliga fullfärgsprintade stadsmodell", säger Felix Heuman om modellen av Landskrona stad som står i stadshusets foajé. Foto: Per Eeg-Olofsson

Data som behövs för att skapa den digitala 3D-kartan eller modellen, kommer dels från en typ av flygfoton (ortofoto) dels från en typ av lasermätning, LIDAR, (Light detection and ranging). Det är ett optiskt mätinstrument som skickar ut väldigt många laserstrålar som studsar tillbaka och mäter tiden det tar för lasern att studsa tillbaka. När det träffar något hårt så markerar den det med en punkt. Det bildar så kallade punktmoln. Anders Lyhagen visar en byggnad i centrala Landskrona på datorn.

– Man kan skönja staden här. Staden finns i det här punktmolnet. Sedan är det bara frågan att få ut 3D-geometrin. Man kan ju inte printa de här punkterna, säger Anders Lyhagen.

– Man kan använda dem som vägledning för att skapa volymkroppar, som man kan printa, säger Felix Heuman.

LIDAR-tekniken är gammal, sedan 60-talet.

– Det som är nytt är att man kan använda den som utgångspunkt för att bygga fina 3D-modeller, det är där vår uppfinning hjälper till, säger Felix Heuman.

Man kan säga att ett ortofoto är en mosaik som består av många flygfoton som är tagna rakt ovanifrån. Det medger tillförlitliga mätningar i markplanet.

– Husen kommer från punktmolnet, men var husen ligger, alla gator, parker och träd och sådant kommer från ortofoto, säger Anders Lyhagen.

Tankefröet till Holygon föddes när Anders Lyhagen 3D-modellerade en äppelrivare, som ett led i ahns hobby att musta äpplen.

Tankefröet till Holygon föddes när Anders Lyhagen 3D-modellerade en äppelrivare, som ett led i ahns hobby att musta äpplen. Foto: Per Eeg-Olofsson

Även om barndomsvännerna startade sitt företag förra året, så har de hållit på med 3D sedan 2013. De berättar hur det började. Anders Lyhagen har ett sommarhus på Gotland med en massa äppelträd.

– Jag ville jag göra cider, som jag tycker är väldigt gott. Jag ville bygga utrustningen, en äppelrivare. Det blev min första 3D-modell, säger Anders Lyhagen medan Felix Heuman visar den på sin bildskärm.

Samma sommar var Felix Heuman på ett stipendium i Paris och Rom tecknade av klassisk arkitektur. När han kom tillbaka till Sverige framåt hösten, så visade han de teckningarna för Anders och frågade honom om de kunde bygga ett tempel i 3D. Varpå Anders svarade: ”jag har byggt en äppelrivare så varför inte ett tempel”, berättar Felix Heuman.

De två barndomsvännerna Felix Heuman och Anders Lyhagen driver sitt företag Holygon utifrån Sireköpinge säteri.

De två barndomsvännerna Felix Heuman och Anders Lyhagen driver sitt företag Holygon utifrån Sireköpinge säteri. Foto: Per Eeg Olofsson

– Det var mer som en hobby, men vi upptäckte sedan att det fanns ett intresse från kunder, bland annat Landskrona Stad. Då startade vi det här företaget förra året. Sedan dess har vi fortsatt att bygga, både enskilda byggnader och städer, säger Felix Heuman.

Felix Heuman och Andes Lyhagen håller också kurser i 3D-modellering. I sommar blir det tredje gången som de håller som en veckas sommarkurs på Fridhems Folkhögskola.

– Man behöver inte ha någon vana av 3D. Det räcker med allmän datorvana. Det är veckan efter midsommar. Förra året var det fullsatt, säger Felix Heuman.

Då fick varje kursdeltagare varsin ”tomtplätt” och konstruera ett eget hus. När veckan var klara så hade de byggt som ett torg eller liten stad, omgett med byggnader.

– Vissa av deltagarna blir så bitna. Vi fick ett mejl i julas från någon som suttit under hösten och byggt sitt eget hus i 3D och visade bilder på detta. Det är roligt. Det är beroendeframkallande med 3D, säger Felix Heuman.

Han låter Lokaltidningens reporter testa. Och med några enkla instruktioner, snabbkommandon och knapptryck och rörelser med musen, så blir två huskroppar till, det ena med sadeltak, på mindre än tio minuter.

Landskronas rådhus står också i en bokhylla i Sireköpinge.

Landskronas rådhus står också i en bokhylla i Sireköpinge. Foto: Per Eeg-Olofsson

Publicerad 15 February 2019 09:00