Anders Isgren, lokalpolisområdeschef och Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande undertecknar Medborgarlöftet i Svalövs kommun 2019.

Anders Isgren, lokalpolisområdeschef och Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande undertecknar Medborgarlöftet i Svalövs kommun 2019. Foto: Jonas Lundin

Trafiken i fokus under 2019

Polisen och kommunen skrev under nytt medborgarlöfte

SVALÖV. Polisen och kommunen ska arbeta med trafikproblem under detta år. Det står i de medborgarlöften för 2019 som representanter för Polisen och Svalövs kommun skrev under på torsdagen.

Av
Jonas Lundin

Så stor praktisk skillnad mot hur polisen redan arbetar tycks inte Medborgarlöftet utgöra.

– Det här sätter fokus på de saker som vi ska göra tillsammans. Vi lovar medborgarna och vi lovar varandra att vi ska göra detta, sätta fokus på trafiken och skolorna, säger Anders Isgren, lokalpolisområdeschef för lokalpolisområde Klippan, strax innan han tillsammans med Svalövs kommunstyrelseordförande Fredrik Jönsson (C) skriver på medborgarlöftet 2019 mellan Polisen och Svalövs kommun.

Just trafiken är ett problem som är tydligt i Polisen trygghetsmätning och därför tar åtgärder mot det plats i medborgarlöftena. Fortkörning och buskörning i orterna upplever kommuninvånare som en stor otrygghet. När det gäller buskörning så är det mest A-traktorer och trimmade mopeder man tänker på.

– Eleverna på Linåker har signalerat att de känner oro på parkeringen och till och från idrottshall och så vidare. Det är både A-traktorer och mopeder som kör väldigt nära bland annat, säger Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Han ser flera poänger med att Svalövs kommun och Polisen skriver ett gemensamt medborgarlöfte.

– För vår del handlar det om att vi visar vad vi gör för våra kommuninvånare. Vi gör den här trygghetsmätningen bland annat. Och det gör vi utifrån att vi vill belysa vilka saker som är viktiga för våra invånare i deras närmiljö när det gäller trygghet, säger Fredrik Jönsson och lyfter fram samspelet med Polisen.

Anders Isgren lyfter fram att det blir lättare och tydligare med återkoppling.

– Har vi gjort rätt saker? Vi vill att det ska synas att vi gjort de saker som vi gjort. Som en trygghetsmätning eller medborgardialog som vi har haft i husbilen, där den stått uppställd. Vi vill att detta ska ge en effekt. Hade vi inte haft detta, så hade vi inte haft något att falla tillbaka på. Kommunen ställer krav på oss och vi har möjlighet att ställa krav på kommunen formellt. Det är inte så att vi skäller på varandra, utan vi har ett gott samarbete, säger Anders Isgren.

– Om vi tar den här med hastighetskontroll, så är det en ögonblicksinsats där och då. Medan ingrepp som vi gör från kommunens sida, den fysiska miljön, det är ju över tid. Det är det vi kan komma fram till tillsammans, säger Fredrik Jönsson.

Medborgarlöfte i Svalövs kommun 2019

Huvudsyftet med medborgarlöftet är att öka tryggheten och minska brotten i Svalövs kommun. Medborgarlöftet har tagits fram genom medborgardialoger, medarbetardialoger och genom analysering av polisens trygghetsmätning.

Enligt den finns det en tydlig oro för inbrott, men också över trafiksituationen i olika delar av kommunen.

Detta är medborgarlöftena som Polisen och Svalövs kommun skrivit under:

”Vi skall under 2019 arbeta med trafikkontroller och andra preventiva åtgärder på platser som särskilt uppmärksammas genom inkommen information och egen erfarenhet, för att nå förbättrade värden i kommande trygghetsmätning.

Utifrån 2018 års problem med tryggheten på offentliga och gemensamma ytor skall kommun och polis med anpassade åtgärder trygga offentliga miljöer, bland annat genom trygghetsvandringar, ökad patrullering kring hot-spots i syfte att öka tryggheten.

I linje med inriktningen i Samverkansavtalet mellan kommun och polis kommer områdespolisen, tillsammans med skola och socialförvaltning att fokusera på ungdomar i riskzon för kriminalitet och asocialt beteende.”

Publicerad 15 February 2019 11:00