I november 2016 blev det klart att Stefan Johansson (till höger) tog rollen som biträdande stadsdirektör, medan Christian Alexandersson (mitten) tog den som stadsdirektör. När Stefan Johansson går i pension vid årsskiftet förändras tjänsten igen genom att biträdande stadsdirektör även blir ekonomidirektör.

I november 2016 blev det klart att Stefan Johansson (till höger) tog rollen som biträdande stadsdirektör, medan Christian Alexandersson (mitten) tog den som stadsdirektör. När Stefan Johansson går i pension vid årsskiftet förändras tjänsten igen genom att biträdande stadsdirektör även blir ekonomidirektör. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv

Omorganisation på stadshuset när Stefan Johansson slutar

Kommunen stärker sina ekonomistyrnings-muskler

LANDSKRONA.

Vid årsskiftet går biträdande stadsdirektör Stefan Johansson i pension efter 36 år i stadens tjänst, en av kommunens högsta och trognaste tjänstemän. När han slutar blir det även en mindre omorganisation i kommuntoppen.

Av
Per Eeg-Olofsson

Ekonomen Stefan Johansson började jobba för Landskrona kommun 1983 som budgetsekreterare. 1990 hade han avancerat till posten som stadens ekonomichef, en tjänst som han hade till år 2005. På CV:t finns även en period som administrativ chef för det som då hette Tekniska verken. Från 2005 har tjänsterummet funnits på stadshusets sjätte våning i olika roller, exempelvis som tillförordnad stadsdirektör när sådan saknats och, som nu, biträdande stadsdirektör.

Till den nya kommunorganisation som sjösattes i oktober 2016 utsågs Christian Alexandersson som ny stadsdirektör och Stefan Johansson till biträdande sådan. Som biträdande stadsdirektör har Stefan Johansson huvudansvaret för det löpande administrativa arbetet medan Christian Alexandersson har det för det som kallas ”det externa perspektivet”, med sådant som stadsutveckling och företagsetableringar.

När Stefan Johansson nu slutar till årsskiftet blir det ytterligare en liten förändring i toppskiktet bland kommunens tjänstemän – hans efterträdare blir även ekonomidirektör. Samtidigt går nuvarande ekonomichefen Per-Mikael Svensson, något av en parhäst för Stefan Johansson, till en annan och helt ny tjänst som koncerncontroler på Landskrona stadshus AB, förvaltningsbolaget som samlar alla kommunala bolag under sitt paraply. Det kommer alltså finnas två höga tjänstemän som på olika sätt ska stå för stadens ekonomistyrning i stort.

- Det är politikens avsikt att få en effektiv ekonomistyrning där Per-Mikael kommer vara någon form av processledare. Man vill ha ett driv i processen nu när kommunen går mot utmaningar med demografi och konjunktur, säger Stefan Johansson.

På frågan vad som varit roligast med jobbet blir svaret allmänt hållet.

- Det är svårt att peka ut något specifikt, säger Stefan Johansson.

- Men en sak är den enorma utvecklingen som varit i Landskrona under de här 36 åren. Jobbet har aldrig varit långtråkigt eftersom det hela tiden varit nya infallsvinklar och uppgifter.

Jobbet har aldrig varit långtråkigt.

Stefan Johansson har jobbat som hög tjänsteman inom kommunen under olika politiska styren. Och trots att chefsstolen ovanför honom, den som stadsdirektör, periodvis har varit ”het” med täta avhopp, så verkar han besitta förmågan att göra uppdragsgivarna nöjda.

- Den frågan kan jag inte svara på. Men något man måste vara medveten om är att man jobbar i en politisk organisation, då det krävs en hög grad av integritet. Man måste vara trovärdig och behandla alla politiska företrädare med samma respekt.

- Sedan är det en sak att vara tillförordnad som stadsdirektör, och en annan att ha den ordinarie tjänsten. Det kan vara ett helt annat tryck på den som är ordinarie som högsta tjänsteman. Jag har heller aldrig haft ambitionen att ha tjänsten permanent.

Vid årsskiftet lämnar Stefan Johansson som biträdande stadsdirektör, och då ska det bli tid för försummade fritidsintressen som resor och egen träning. Och även för travintresset.

- Jag har några andelshästar. Och jag har faktiskt även gått en travkuskkurs som vuxen, berättar Stefan Johansson.

Publicerad 18 February 2019 17:28