Ett stödboende i Svalöv blir först ut att bli HBTQ-certifierat.

Ett stödboende i Svalöv blir först ut att bli HBTQ-certifierat. Foto: Adobe Stock

Svalöv får Sveriges första HBTQ-certifierade stödboende

Först ut bland flera kommunala verksamheter

SVALÖV. Det var i mitten av januari som det blev klart att Svalövs kommun får sitt, och Sveriges, första HBTQ-certifierade stödboende för ensamkommande barn och unga vuxna. Då fick stödboendet Nova HBTQ-certifikatet från RFSL.

Av
Jonas Lundin

Under våren kommer även andra verksamheter inom Svalövs kommun att HBTQ-certifieras: Elevhälsan, Familjecentralen Guldkornet, Öppna Insatser, Vuxenstöd, Arbetsmarknadsenheten, inklusive bostad- och flyktingsamordnaren och Försörjningsstöd.

Certifieringen innebär att verksamheterna genomför ett förändringsarbete för en mer modern, öppen och inkluderande arbetsmiljö samt ett välkomnande bemötande utifrån ett hbtq-perspektiv, enligt ett pressmeddelande. Certifieringen finansieras med stöd av MUCF, Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällsfrågor.

- För oss på Stödboende Nova är alla människors lika värde och lika rättigheter en självklarhet. Personalen på Stödboende har alltid strävat efter att lära ungdomar demokratiska värderingar och god kommunikation människor emellan. Värderingar som är väldigt viktiga för en lyckad integration i samhället. Jag tror att hbtq-certifieringen även kommer att stärka vår värdegrund och kvalitén på bemötande gentemot alla ungdomar inte bara nyanlända, säger Cesar Vargas, enhetschef för stödboende Nova, i ett pressmeddelande.

Feministiskt Initiativ har tidigare bland annat lagt ett så kallat initiativärende om HBTQ-certifiering. Linn Alenius Wallin (FI) är glad att den nu blir verklighet.

– Jättestort grattis! Vi ser detta som en väldigt positiv utveckling. Det är flera andra verksamheter som kommer att följa efter i deras spår, säger hon.

Vad tror du det gör för skillnad för de som är i verksamheten?

– Jag tror det gör all skillnad, både för de ungdomarna som stödboendet Nova möter, som på det sättet är garanterade ett bra bemötande. Jag tror också att det gör väldigt stor skillnad för personalen, både personalen som är HBTQ och personalen som inte är det, i det att de känner att de har de här kunskaperna, att de kan känna sig säkra och trygga i sin anställning och det de vill göra och åstadkomma. Ofta när man gör en sådan insats så innebär det att det öppnas upp nya idéer och tankar som kommer verksamheten till godo på många sätt.

Publicerad 18 February 2019 11:40