Torbjörn Ekelund (L) håller med om att kommunen kunjde bli bättre på att uppmärksamma föreningar.

Torbjörn Ekelund (L) håller med om att kommunen kunjde bli bättre på att uppmärksamma föreningar.

”Vi kunde bli bättre på att uppmärksamma dem”

Bildningsnämndens ordförande svarar på nattvandrarnas kritik

SVALÖV. Kommunen skulle kunna bli bättre på att visa uppskattning, det menar bildningsnämndens ordförande Torbjörn Ekelund (L), som ska föra nattvandrarnas kritik vidare.

Av
Jonas Lundin

– De har rätt stora lokaler och de lokalerna har de gratis. Bara den bottenplattan att de har rätt så stora lokalytor som kommunen ställer upp med, borde uppfattas som en viktig förutsättning för att verksamheten ska fungera. I det avseendet ger kommunen fullt stöd, säger Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande.

Han håller med om att kommunen kan bli bättre att uppmärksamma föreningar.

– Jag tror att kommunen kan bli bättre på att uppmärksamma nattvandrarnas, men också andra föreningars, olika initiativ. Vi har föreningar som gör väldigt fina saker och kommunen borde vara bättre på att uppmärksamma dem, säger Torbjörn Ekelund, som lovar att ta med sig kritiken och föra den vidare till förvaltningen.

Han lyfter fram att kommunen ger rätt stora belopp i föreningsstöd.

– Vi har väldigt många föreningar. Vi har befolkning motsvarande en större stadsdel i Malmö. Men vilken stadsdel där har tillgång till sex idrottsplatser, sex hyfsat stora fotbollsföreningar, ridhus, flera kampsportsföreningar, och, om man lägger till alla kulturevenemang, långt mycket mer verksamhet. Kommunen försöker verkligen stödja hela föreningslivet, men vi kunde bli bättre på att uppmärksamma dem vid särskilda tillfällen.

Torbjörn Ekelund nämner att Jan-Åke Svensson och Gun-Britt Karlsson är två av fyra Svalövsbor som Svalövs kommun nominerat till att få äta middag med Landshövdingen.

– Det är ju ett bevis på erkänsla, jag har själv aldrig ätit middag med landshövdingen. Det måste väl ändå vara någon form rätt så hygglig hederbetydelse.

Fritidschef Niklas Fonskov får dock beröm av nattvandrarna (se artikel ovan). Även Torbjörn Ekelund lyfter fram dennes engagemang och stora hjärta.

–Det är han som har den direkta kontakten med föreningarna. Om inte Kola tyckt att det funkat, då hade jag blivit jätteledsen. När de pratar med Niklas så är det med kommunen de pratar, säger Torbjörn Ekelund.

Han nämner att han själv var en stor del i att nattvandrarna kunde få lokaler på Månsabo som för några år sedan stod under rivningshot.

Även om det då och då dyker upp i debatten att bygga en kommunal fritidsgård, så är det inte aktuellt nu.

– Samtalet kommer upp emellanåt, då skulle det i så fall bli på bekostnad av andra fritidsverksamheter. Då tror jag att Svalöv skulle bli lite fattigare om vi inte stödjer föreningarna som vi gör idag, säger Torbjörn Ekelund.

Publicerad 13 March 2019 11:00