Här, på hörnet av Gröna gång och Järnvägsgatan, blir det snart fritidslokal.

Här, på hörnet av Gröna gång och Järnvägsgatan, blir det snart fritidslokal. Foto: Google Street View

Cityidrott får fritidslokal vid Wrangelska parken

Ska hjälpa till att göra området tryggare

LANDSKRONA

. Området kring Wrangelska parken i allmänhet, och Gröna gång i synnerhet, har pekats ut som otrygga i kommunens digitala trygghetsvandring på nätet. Nu hoppas Stadsutvecklingsbolaget att kunna motverka det genom att ordna lokaler åt Cityidrott på den gatan.

Av
Per Eeg-Olofsson

Det är Landskrona stadsutveckling AB, som till största delen ägs av kommunen, som ordnat fram lokalen som finns på hörnet av Gröna gång och Järnvägsgatan. Det är Heimstaden som är hyresvärd för lokalerna som renoverats för ändamålet.

Nu ska det bli fritidslokaler där, som Marcus Hansson på Cityidrott hoppas kan komplettera de lokaler som Cityidrott redan använder på Puls Arena.

- Det kommer bli ett ställe att träffas, umgås och spela spel och så, säger han.

- Och så kommer vi ha det som samlingpunkt för våra aktiviteter.

Det blir inte bara barn och unga i lokalerna berättar han.

- Projektet Språkvän kommer också ha träffar där, för att få mer vuxennärvaro. Idag träffas de på Puls arena.

Marcus Hansson.

Marcus Hansson. Foto: Jonas Lundin/Arkiv

Cityidrott behöver inte betala någon hyra för lokalen, den står Stadsutvecklingsbolaget och Heimstaden för. På senare tid har Cityidrott utökat sin verksamhet både till Landskronas byar och inom kort till Svalövs kommun. Så pengar för att starta upp ny verksamhet i den nya lokalen finns det inte.

- Nej, vi har ju inte fått något utökat stöd. Det blir ett komplement till aktiviteterna vi har idag, säger Marcus Hansson.

Någon gång under april hoppas han att Cityidrott kan börja använda lokalen.

- Det är en del praktiskt som måste lösa. Som frågan om hur många personer som får vara där, och att skaffa möbler och spel och sådant, säger Marcus Hansson.

Publicerad 15 March 2019 11:55