Tonny Glantz och Heléne Rosengren, biträdande rektor respektive rektor på Linåkerskolan.

Tonny Glantz och Heléne Rosengren, biträdande rektor respektive rektor på Linåkerskolan. Foto: Jonas Lundin

Linåkers rektorer ser framåt

Tror på handlingsplan för att förbättra skolresultaten

SVALÖV. För någon vecka sedan skrev vi om att Svalövs skolor rasat till plats 269 av landets 290 kommuner, enligt SKL:s Öppna jämförelser. Andelen gymnasiebehöriga på Linåkerskolan har sjunkit med nästan tio procentenheter sedan toppnoteringen läsåret 2015/2016. Heléne Rosengren och Tonny Glantz, rektor respektive biträdande rektor, tror på det åtgärdspaket som ska lyfta Svalövs skolor igen.

Av
Jonas Lundin

– Vi har ju en handlingsplan som vi jobbar utifrån. Det är inte enbart det som sker här på högstadiet som är grunden till resultaten som vi får, utan vi jobbar som en helhet från förskolan upp till årskurs nio, säger Heléne Rosengren, rektor på Linåkerskolan.

Både Heléne Rosengren och biträdande rektor Tonny Glantz är med i ledningsgruppen för kommunens skolor. Där har de varit med och jobbat fram den handlingsplan som nu genomdrivs i kommunens alla skolverksamheter och som Lokaltidningen skrev om nyligen.

En del av handlingsplanen är Svalövspulsen, som tidigare gick under namnet Hjärnstark. Projektet där elever i årskurs ett och sju har tre pulshöjande morgonpass per vecka.

– Redan nu när vi tittar på resultaten vid jul, så ser vi att närvaron i skolan har ökat i årskurs sju. Vi ser en stor skillnad i årskurs sju, åtta och nio. Sedan är det svårt att säga att det är just detta som det beror på, men vi kan se en tendens, säger Heléne Rosengren.

De lyfter också fram ett språkutvecklande arbetssätt som är ett av processområdena i handlingsplanen.

– Vi ska jobba med språkutvecklande arbetssätt och matematik. Språkutvecklande arbetssätt är ett språkarbete i alla ämnen och inte bara i ämnet svenska, säger Tonny Glantz.

– Vi vet att ungdomar läser mindre och mindre. De blir sämre på att läsa. Man läser mindre litteratur och får inte med sig olika begrepp. Det är det som det handlar om i det här språkutvecklande arbetssättet, att vi ska jobba med svenska språket mycket mer intensivt, säger Heléne Rosengren.

En utmaning på Linåkerskolan var flyktingvågen som kom hösten 2015. Den gjorde att Linkerskolan snabbt fick en stor mängd nya elever, andelen nyanlända elever gick från 20,3 procent till 31,4 procent. Resultaten på Linåkerskolan har dock blivit sämre även om man inte räknar med de nyanländas resultat, enligt SKL:s Öppna jämförelser.

– Det var en period under 2016, då det kom många nyanlända. Då blev arbetsmiljön rörig och stökig. Det var många på skolan och det kom väldigt snabbt. Vi hann inte riktigt med, vi fick fixa klassrum lite här och där. Vi hade inte behöriga lärare. Det blev ganska oroligt under en period, säger Heléne Rosengren.

Även det statliga lärarlönelyftet, som inte alla lärare fick del av, var något som kan ha bidragit till oron bland lärarna, menar hon.

Under 2017 satte skolan upp så kallade ”trygghetskameror”, något som hjälpt till att göra det lugnare, menar hon.

– Ett tag så hände rätt mycket. Det var stökigt och det var falsklarm och sådana saker, säger Heléne Rosengren som märker stor skillnad jämfört med då.

– Både hösten och våren har det varit väldigt lugnt, det är en högstadieskola, så det är klart att det händer incidenter och konflikter mellan människor. Vi har haft få rapporter om incidenter och om kränkande behandling, säger Tonny Glantz.

Det är också färre lärare som slutar nu än under den ”röriga” perioden, vilket syns i medarbetarenkäten om trivseln i Svalövs skolor, menar hon.

– Den är väldigt positiv, den är positiv i hela kommunen och även här på Linåker. Folk trivs och mår bra på jobbet.

Hon lyfter även fram Skolinspektionens kvalitetsgranskning i höstas, där skolan fick fina vitsord. Granskningen säger bland annat att skolans utbildning ”i hög utsträckning präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete”. Däremot måste rektorn påbörja ett strategiskt jämställdhetsarbete”, enligt Skolinspektionen.

En del av åtgärdspaketet är att under läsåret har en mångårig pedagog suttit med i varje klassrum i kommunens skolor. Hela undersökningen lär bli klar under våren. Linåkerskolans del är dock klar.

– Vi har en styrka i att vi har väldigt bra struktur på våra lektioner. Det ser man i alla klassrum. Sedan behöver vi förtydliga målen för eleverna på varje lektion bland annat, säger Heléne Rosengren.

Vad skulle du säga till föräldrar som är oroliga för Linåkers försämrade resultat?

– Vi känner oss trygga med handlingsplanen, att det vi gör kommer att leda till bättre resultat. Vi hoppas kunna ingjuta den förhoppningen och tron också i de föräldrar som är oroliga. Är man orolig så är det viktigt att kontakta skolan.

Andelen behöriga till yrkesprogram på gymnasiet bland elever i årskurs 9 på Linåkerskolan. Siffrorna till höger anger procent.

2014/15 82,8

2015/16 87,8

2016/17 72,8

2017/18 78,5

Publicerad 22 March 2019 10:30