Röstångabrandmannen Håkan Hässelmo hade gärna sett att Bygg- och räddningnämnden gått på Ruabs förslag om en helt ny brandstation på Bangårdsgatan 2.

Röstångabrandmannen Håkan Hässelmo hade gärna sett att Bygg- och räddningnämnden gått på Ruabs förslag om en helt ny brandstation på Bangårdsgatan 2. Foto: Malin Nävelsö/Arkiv

Brandman om nämndens beslut: ”Det är en nödlösning”

RÖSTÅNGA. Bygg- och räddningsnämnden säger nej till Ruabs förslag om en ny brandstation på Bangårdsgatan 2. ”De har bara kollat prislappen tyvärr”, säger Håkan Hässelmo, deltidsbrandman från Röstånga.

Av
Jonas Lundin

– Detta är en ren och skär nödlösning, 10-15 år max, sedan får vi inte ha räddningstjänsten där. Då har det byggts något annat på fastigheten på Bangårdsgatan. Då finns inte den möjligheten längre, säger Håkan Hässelmo, som länge engagerat sig i frågan.

En ny brandstation på Bangårdsgatan 2 hade gynnat både räddningstjänsten, kommunen och byn i stort, menar han.

– Vi behöver en bredare, djupare och högre vagnhall. Det vi kommer få nu är ett gym, större samlingslokal, lektionslokal. Vi får några fler toaletter. Det är det vi får. Sedan att vi får ledig plats längre in i vår befintliga vagnhall, det hjälper oss inte, för vi får ända köra ut en massa maskiner innan vi kan nå de inre utrymmena om det blir utryckning, säger Håkan Hässelmo.

En annan fördel med Ruabs förslag är att räddningstjänsten skulle få tillgång till en miljögodkänd spolhall för rengöring av fordon och utrustning, menar Håkan Hässelmo. Samtidigt hade byn fått en biltvätt där byborna kunnat tvätta sin bil. I dagsläget rinner det smutsiga vattnet ut med dagvattnet, när brandmännen tvättar brandbilarna i Röstånga, berättar han. Att åka till spolhallen på räddningstjänsten i Svalöv är ofta inte praktiskt görbart, bland annat med tanke på eventuella larm och kö till spolhallen.

Bangårdsgatan 2 är en fastighet som Ruab köpte år 2014 av Harry Franzén, tillsammans med Bryggaregatan 2 och 4 och Hantverksgatan 1. Till skillnad från de fastigheterna är Bangårdsgatan 2 inte något bostadshus, utan från början en gammal träindustri som låg på båda sidor om vägen. Ruabs förslag innebar också ett industrihotell där, förutom brandstation.

Bangårdsgatan 2 är en fastighet som Ruab köpte år 2014 av Harry Franzén, tillsammans med Bryggaregatan 2 och 4 och Hantverksgatan 1. Till skillnad från de fastigheterna är Bangårdsgatan 2 inte något bostadshus, utan från början en gammal träindustri som låg på båda sidor om vägen. Ruabs förslag innebar också ett industrihotell där, förutom brandstation. Foto: Malin Nävelsö/Arkiv

En ytterligare fördel är att Ruabs förslag ger bättre utryckningsmöjligheter för brandbilarna. Idag ligger brandstationen i en yttersväng på Marieholmsvägen.

– När det gäller framkomlighet och olycksrisk är det en jättestor skillnad, säger Håkan Hässelmo.

– Vi kan kanske skapa mer samarbeten med räddningstjänsterna i Eslövs och Klippans kommuner.

Det hade också varit en del i att göra byn snyggare och mer attraktiv, menar Håkan Hässelmo som har en uppmaning till kommunens politiker:

–Vill kommunen, så kan vi hitta en billigare lösning, bara de inte släpper detta alternativet.

Publicerad 10 May 2019 09:00