Idag ser det inte mycket ut för världen, men kommunen hoppas att det i framtiden blir fler butiker här mellan Västkustbanan och Coop. En föreslagen utredning om kostnaderna för att bygga gator ska sätta fart på processen.

Idag ser det inte mycket ut för världen, men kommunen hoppas att det i framtiden blir fler butiker här mellan Västkustbanan och Coop. En föreslagen utredning om kostnaderna för att bygga gator ska sätta fart på processen. Foto: Jonas Lundin

Gatutredning ska snabba på butiksbyggen vid Coop

Ännu har ingen köpt marken där butikerna är tänkta att ligga

LANDSKRONA.

Det ska bli ännu mer handel på Weibullsholmsområdet är tanken. Men då krävs nya gator, och de ska markägarna betala, det står i detaljplanen. Någon frivillig överenskommelse har inte gått att göra. Nu ska en utredning göras för att visa vad det kostar och vad markägarna får betala. Förhoppning är att det sätter fart på processen. Sedan gäller det att hitta en exploatör som vill bygga.

Av
Per Eeg-Olofsson

Den politiska ledningen har under flera haft målet att etablera Weibullsholmsområdet som ett nygammalt handelsområde i staden. I juni 2017 öppnade Biltema sin butik på området, efter flera års väntan och bearbetning av detaljhandelsjätten från kommunens sida. Att få just Biltema till staden har ansetts viktigt, eftersom Biltema brukar räknas som den typen av butik som får andra typer av butiker att etablera sig på samma plats. På andra sidan Österleden finns nu bland andra kedjorna Elgiganten och Jysk bäddlager.

Men staden och markägarna på Weibullsholmsområdet har ambitioner att få in ytterligare detaljhandel på området. Området norr om Biltemabutiken är utpekat för detta, i en detaljplan som antogs i juli förra året. För det krävs anläggande av nya gator, bland annat den planerade bussgata som i framtiden ska förbinda området direkt till stationen och Österleden. Dessutom måste VA-systemet byggas ut.

Att markägarna ska dela på kostnaderna för att bygga nya gator står redan inskrivet i detaljplanen. Kommunen har velat ha en frivillig överenskommelse med de berörda markägarna om detta – men att få till stånd en sådan har gått trögt.

Därför beslutade kommunstyrelsen nyligen att föreslå kommunfullmäktige att säga ja till en utredning av kostnaderna för att bygga gator, och hur de ska fördelas mellan de berörda markägarna. Vilka som räknas som berörda markägare är en av sakerna som utredningen ska visa. Sannolikt är det Trophy Weibullsholm AB, som äger och hyr ut Coop-varuhuset, Biltema real estate, som äger kedjans varuhus, och kommunen själv. Förra året sålde nämligen KF Fastigheter, som ursprungligen tagit initiativ till den nya detaljplanen, den tomt där de nya butikerna är tänkta att ligga till staden. Det var KF Fastigheters sista markinnehav i Landskrona. Som bakgrund angav då KF Fastigheter att bolaget håller på att avveckla sin verksamhet med butiks- och förvaltingsfastigheter.

Den föreslagna gatukostnadsutredningen är tänkt att sätta fart på processen med handelsetablering norr om Biltema.

– Med detaljplanen så har vi ett beslut från kommunen som stödjer att markägarna ska upplåta marken för gatorna. Men det krävs ett särskilt beslut för att ta ut kostnaden för att bygga själva gatan, så kallade gatukostnader, det är därför vi vill ha den här utredningen, säger kommunens mark- och exploateringschef Marie-Louise Svensson.

Att en utredning nu kan visa vad gatorna kostar och vem som ska betala vad betyder dock inte att det är slut på dialogen mellan kommunen och övriga fastighetsägare.

– Det är mer troligt att vi sätter oss ned igen och diskuterar, säger Marie-Louise Svensson.

– Ofta behöver bolagens representanter ett underlag för beslut i sina respektive organisationer.

Nu är det kommunen som äger marken där butikerna är tänkta att vara. Finns det någon exploatör som visat intresse för att köpa den?

– Vi har haft diskussioner med intressenter till den planlagda marken, men ännu inte något som skrivet eller bestämt.

Publicerad 10 May 2019 10:00