"Vi söker prövningstillstånd i nästa instans, kammarrätten, så får vi se om de tar upp det eller inte", säger Fredrik Jönsson (C) om Förvaltningensrättens dom som sa att det var fel att kraftigt sänka Olof Röstins arvode som kommunstyrelsens förste vice ordförande förra året.

Kommunen vill överklaga dom om Röstins arvode

”Tog inte hänsyn till våra argument”

SVALÖV. Domen från Förvaltningsrätten säger att det var fel av kommunfullmäktige att kraftigt sänka Olof Röstins (M) arvode som kommunstyrelsens förste vice ordförande förra året. Nu vill Svalövs kommun pröva det hela i högre instans.

Av
Jonas Lundin

– Vårt juridiska ombud rekommenderade oss att överklaga. Vi söker prövningstillstånd i nästa instans, kammarrätten, så får vi se om de tar upp det eller inte, säger Fredrik Jönsson (C), som förutom kommunstyrelsens ordförande också är ordförande i personalutskottet som fattade beslutet.

Det var den 25 april som Förvaltningsrätten i Malmö kom med sin dom. Enligt domen var det ett brott mot kommunallagen att sänka Olof Röstins arvode som förste vice ordförande i kommunstyrelsen, från 25 procent till fyra procent förra året. Sänkningen föreslogs av det då temporära styret, det valtekniska samarbetet C, S, Mp, V och Fi, kommunfullmäktige beslutade senare enligt förslaget.

Så här skriver Förvaltningsrätten: ”Rätten bedömer att fullmäktige, genom att sänka årsarvodet för kommunstyrelsens förste vice ordförande utan föregående ändring i sitt regelverk, har fattat beslut i strid med 4 kap. 16 § andra stycket kommunallagen. Vad kommunen anfört om att förste vice ordföranden inte längre tillhörde majoriteten och att arbetsuppgifterna, utan någon närmre motivering, skulle motsvara uppdraget som vice ordförande i en facknämnd föranleder ingen annan bedömning.”

Nu vill alltså Svalövs kommun att det ska prövas i högre instans.

– Olof valde själv att inte avgå samtidigt som arbetsuppgifterna upphörde, då sänkte vi hans arvode. Han hade inte de arbetsuppgifter som han tidigare hade som kommunstyrelsens förste vice ordförande. De (Förvaltningsrätten, red. anm) tyckte inte att vi hade klargjort det i tillräckligt stor utsträckning och det tycker vi att vi har gjort. De hade valt att inte se våra argument. De tyckte också att vi borde ändrat i reglementet för att tydliggöra att arbetsuppgifterna inte fanns kvar, men vi ändrade ju bara själva arvoderingen från 25 till fyra procent, säger Fredrik Jönsson.

Återstår alltså att se om ärendet tas upp i Kammarrätten eller ej. Om domen vinner laga kraft, betyder det att Svalövs kommun kan tvingas betala ut mellanskillnaden i arvode som Olof Röstin inte fått efter beslutet om sänkningen. Det rör sig om cirka 100 000 kronor, för tiden från mars till och med oktober förra året.

Publicerad 10 May 2019 08:30