”Det faller alltså på oss att ta det ansvaret att säkra ett politiskt styre som kan verka under resten av mandatperioden. Svalövs kommun klarar inte av mer politiskt kaos under närmaste åren. Även om det är ett styre vi behöver stödja som absolut inte är vår favorit”, säger Torbjörn Ekelund, ordförande för Svalövsliberalerna. Här tillsammans med lokala partiavdelningens vice ordförande Sara B Selberg på onsdagens pressträff.

”Det faller alltså på oss att ta det ansvaret att säkra ett politiskt styre som kan verka under resten av mandatperioden. Svalövs kommun klarar inte av mer politiskt kaos under närmaste åren. Även om det är ett styre vi behöver stödja som absolut inte är vår favorit”, säger Torbjörn Ekelund, ordförande för Svalövsliberalerna. Här tillsammans med lokala partiavdelningens vice ordförande Sara B Selberg på onsdagens pressträff. Foto: Jonas Lundin

”Svalövs kommun behöver tre års politiskt lugn”

Därför stödjer L det nya styret med SD, M och KD

SVALÖV. Att vara i opposition och samtidigt stödja det nya valtekniska SD-ledda valtekniska samarbete som ska styra Svalövs kommun. Det motsägelefulla läget försökte Svalövsliberalerna reda ut på en presskonferens på onsdagen.

Av
Jonas Lundin

– Svalövs kommun har hamnat i ett politiskt nödläge. Denna kommun har kastats ut i politiskt kaos på grund av Centerpartiets beslut att avbryta samarbetet i alliansen för några månader sedan, säger Svalövsliberalernas ordförande Torbjörn Ekelund (L) på den presskonferens som följde på den där SD, M och KD berättade att de ska styra i ett valtekniskt samarbete med stöd av L.

Efter att den borgerliga alliansstyret (M, KD, L och C) sprack under våren, kan man säga att Liberalerna har hamnat i en vågmästarposition med sina två mandat i Svalövs kommunfullmäktige. Å ena sidan blocket med S, C, V, Mp och Fi (som under större delen av förra året styrde i ett valtekniskt samarbete). Å andra sidan ett block med SD, KD och M. Inget av dem skulle idag få egen majoritet. Med Liberalernas stöd skulle endera blocket få majoritet i Svalövs kommunfullmäktige.

– I och med att Socialdemokraterna meddelat att man inte kommer att gå fram med de 17 mandaten på vänstersidan så försvinner det alternativet för oss. Kvar finns högersidan, säger Sara B Selberg, vice ordförande i Svalövsliberalerna och fortsätter:

– Vänstersidan har ett mandat mer än högersidan. Det borgar för ett fortsatt politiskt kaos i den här kommunen. För att vi ska kunna ta så mycket ansvar som vi kan, så kommer vi att stödja högersidan med M, KD och SD, säger Sara B Selberg.

Att inte välja något av alternativen hade förmodligen lett till ett extraval, menar Torbjörn Ekelund.

– Ett extraval i Svalövs kommun skulle ta onödig tid, kosta väldigt mycket pengar och ändå riskera att hamna i ett låst läge igen efter ett extraval. Dessutom hade ett extraval i allra högsta grad riskerat att Liberalerna blev utraderade i Svalövs kommun, säger han.

Nu kommer alltså Liberalerna att gå i opposition men ingår ändå i en valteknisk samverkan och kommer att ge aktivt stöd till det nya styrets budgetförslag under mandatperiodens återstående tre år.

– Svalövs kommun behöver tre års politiskt lugn, oavsett hur det lugnet ser ut, säger Torbjörn Ekelund

Själv kommer han att avgå som ordförande i bildningsnämnden och avsäga sig titeln kommunalråd.

Beslutet att backa det nya SD-ledda styret tog Liberalerna med stor intern enighet, berättar han.

Stödet från L är dock inte förutsättningslöst, betonar både Torbjörn Ekelund och Sara B Selberg. Det finns en överenskommelse med ett 70-tal punkter.

– Den överenskommelsen beskriver till dels saker som ska genomföras under den här mandatperioden och som är viktiga för Liberalerna, som fortsatt satsning på skolan. Vi kommer aldrig stödja ett styre som inte fortsätter satsa på skolan. Och kontroll på kommunens ekonomi. Men den innehåller också ett stort antal frågor som styret förbundit sig att inte genomföra under de kommande tre åren, säger Torbjörn Ekelund.

Publicerad 05 June 2019 16:20