Kommunstyrelsen har tidigare sagt ja till att sälja cirka 1300 kvadratmeterna vid Säby stationsby och att skriva exploateringsavtal med Multifloor Group AB, som vill bygga villor. Men ärendet har fördröjts. Nu hoppas Ajsel Kujovic, Irfan Ibrahimovic, Emir Kujovic och Dzemal Nurkovic att kommunfullmäktige ska klubba igenom det den 19 juni.

Kommunstyrelsen har tidigare sagt ja till att sälja cirka 1300 kvadratmeterna vid Säby stationsby och att skriva exploateringsavtal med Multifloor Group AB, som vill bygga villor. Men ärendet har fördröjts. Nu hoppas Ajsel Kujovic, Irfan Ibrahimovic, Emir Kujovic och Dzemal Nurkovic att kommunfullmäktige ska klubba igenom det den 19 juni. Foto: Jonas Lundin

Husbyggare vid Säby stationsby trötta på att vänta

Hoppas att fullmäktige ska klubba igenom exploateringsavtal

LANDSKRONA. Kommunstyrelsen hade redan sagt ja till att sälja 1200 kvadratmeter mark och att skriva exploateringsavtal med privata husbyggare vid Säby stationsby. Men fullmäktige tvekade – och ville ta reda på om marken låg för nära ett planerat företagsområde. Efter ytterligare ett varv i Stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen, ligger nu samma förslag på fullmäktiges bord igen.

Av
Jonas Lundin

– Vi är ganska missnöjda med att det tagit så här lång tid, säger Irfan Ibrahimovic, en av de som vill bygga vid Säby stationsby.

Han är styrelseordförande i företaget Multifloor AB, som består av sju husbyggare, som vill bygga villor till sig själva och sedan sälja resterande tomter. Detaljplanen ger möjlighet att där uppföra cirka 18 friliggande villor.

Företaget äger redan angränsande mark på cirka 36 000 kvadratmeter. De vill köpa också cirka 1200 kvadratmeter av Landskrona stad, mark som ligger som en rektangel inne i den mark de redan äger. Det var i oktober 2017 som Multifloor Group AB köpte den första delen mark, men än har inte Landskrona Stad skrivit på ett exploateringsavtal för området.

Irfan Ibrahimovic är kritisk mot att det tagit så lång tid att ta fram ett exploateringsavtal för området.

– Det finns detaljplan. Det konstiga är att de inte tecknade exploateringsavtalet innan detaljplanen godkändes, säger Irfan Ibrahimovic

– I oktober är det två år sedan vi köpte marken och vi har inte något exploateringsavtal påskrivet ännu. Det tycker vi är väldigt lång tid. Med lite vilja från kommunen så borde man ha kunnat lösa det på ett halvår.

Han trodde att det skulle lösa sig när frågan om markförsäljning av den mindre delen mark och exploateringsavtalet för hela området var uppe i kommunfullmäktige den 29 april, men icke. Fullmäktige återremitterade ärendet till Stadsbyggnadsnämnden. Frågan var om marken låg för nära ett planerat framtida företagsområde norr om DSV. Stadsbyggnadsnämnden såg dock inget hinder för markförsäljning till husbyggarna, enligt ett beslut från den 21 maj. Ärendet kom sedan upp i kommunstyrelsen den 29 maj och inte heller de såg något hinder. Nu ska ärendet upp i kommunfullmäktige igen den 19 juni.

– Det fanns ett förslag framme till fullmäktige sist. Det återremitterades för att vi ville säkerställa att dessa planer inte kolliderade med de ambitioner som finns i vår översiktsplan om att göra området alldeles intill detta till ett verksamhetsområde, det vill säga ett område för företag och liknande. Några sådana hinder finns inte, så ärendet återkommer till fullmäktige i samma skick som när det behandlades där förra gången, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

Irfan Ibrahimovic är inte glad för den fördröjning, som återremissen inneburit.

– Vi var inte beredda på att det skulle återremitteras. Det är klart att det blir en försening i projektet. Vi har inte varit beredda på att det skulle ta så lång tid. Vi gick med på att köpa den här marken för att det redan fanns detaljplan för husen som ska byggas och liknande. Men inte visste vi att något exploateringsavtal inte hade tecknats med kommunen. Det vanliga är att exploateringsavtal tecknas innan detaljplanen godkänns, säger Irfan Ibrahimovic och fortsätter:

Nu hoppas han att kommunfullmäktige ska säga ja till att teckna exploateringsavtalet den 19 juni, så att de kan påbörja sina arbeten.

– Under de här två åren så känns det som det var finns fem, sex stora hinder som vi fått bocka av, säger Irfan Ibrahimovic

Förutom väntan på exploateringsavtalet nämner han också miljötekniska markundersökningar som de fått bekosta. Kommunen har också krävt att bolaget lägger upp 4,5 miljoner kronor som säkerhet för projektet. De berättar också om en förfrågan från Landskrona Stad om att köpa den mark de äger, något som de tackade nej till.

Emir Kujovic, som till vardags är fotbollsproffs i den tyska Bundesligaklubben Fortuna Düsseldorf, är en av husbyggarna.

– Vi är vänner som har fått en idé om att göra någonting stort, bygga hus och bo här. Landskronas politiker har pratat mycket de senaste åren om att bygga nytt och utveckla staden, och då rimmar det lite illa med att sätta käppar i hjulet för oss här. Så som de har presenterat sig utåt borde det vara tvärtom, att de ska underlätta för oss på olika sätt, säger Emir Kujovic.

Johan Nilsson, stadsbyggnadschef i Landskrona stad, tycker inte att det har varit en orimligt lång väntan för husbyggarna.

– Vi har handlagt ärendet och när det sedan var på väg till fullmäktige blev det återremitterat. Där blir det såklart en viss tidsförskjutning. Jag tycker att vi har handlagt det inom rimlig tid. Nu är det tillbaka och det har passerat kommunstyrelsen också. Det är på väg till nästa kommunfullmäktige, säger Johan Nilsson.

Husbyggarna tänker på hela tiden sedan de köpte första marken.

– Att ta fram ett exploateringsavtal är ju en förhandlingsdiskussion. Det är inte alltid det ramlar på. Jag bedömer det som en rimlig hantering. Vi har försökt att hantera återremissen så fort vi bara kunnat.

Husbyggarna berättar att Landskrona Stad kommit med en förfrågan om att köpa deras mark. Vet du något om det?

– Det måste vara under tiden som man har tagit fram exploateringsavtalet som man ställt frågan.

Vet du om kommunen hade tänkt göra något annat på den marken istället?

– Inte mer än att exploatera i enlighet med detaljplanen.

Publicerad 05 June 2019 11:00