Det finns en bidragsansökan hos på länsstyrelsen för det omfattande restaureringsarbete som Häljarps mölla står inför. Men länsstyrelsen och Rönnebergs härads hembygdsförening har olika åsikter om vilken färg som möllan ska ha: svart eller röd. Bilderna i kollaget är från ett besök i vintras i möllan tillsammans med föreningens Johan Rietz.

Det finns en bidragsansökan hos på länsstyrelsen för det omfattande restaureringsarbete som Häljarps mölla står inför. Men länsstyrelsen och Rönnebergs härads hembygdsförening har olika åsikter om vilken färg som möllan ska ha: svart eller röd. Bilderna i kollaget är från ett besök i vintras i möllan tillsammans med föreningens Johan Rietz. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv

Länsstyrelsen vill att Häljarps mölla blir svart

Men det får hembygdsföreningen att se rött

HÄLJARP. Den gamla stubbamöllan i Häljarp ska genomgå en renovering. Men frågan är vilken färg den ska få. Röd, tycker Rönnebergs härads hembygdsförening, som har hand om möllan. Svart, tycker länsstyrelsen, som ska besluta om pengar.

Av
Jonas Lundin

Häljarps mölla står inför en omfattande renovering, som påskyndades och blev mer omfattande efter den vandalism som möllan utsattes för i samband med inbrotten sommaren 2018, vilket Lokaltidningen tidigare skrivit om. Rönnebergs härads hembygdsförening har lämnat in en bidragsansökan till länsstyrelsen för renoveringen. En stötesten tycks bli vilken färg möllan ska ha. Röd eller svart.

Regionmuséet föreslår i en rapport att klä fasaden med asfaltpapp i liggande våder för att återskapa den exteriör som fanns under första halvan av förra seklet. Och pappen bör vara svart, ”då papp i andra kulörer är ett relativt nytt fenomen och att möllan försågs med panelbrädor som rödmålades, först efter att hembygdsföreningen tagit över”, skriver rapportförfattaren.

Att möllan ska vara svart, det tycker också länsstyrelsen, som ska fatta beslut om tilldelning av statliga pengar, detta för att ”så långt som möjligt försöka eftersträva ett utförande som finns dokumenterat på byggnaden”, enligt ett mejl till hembygdsföreningen med länsstyrelsens synpunkter.

– Det är ett antikvariskt sätt att tänka, att man när det gäller säkerhetsskyddade byggnader, då vill man basera sina ställningstaganden på den historiska dokumentation som finns av hur byggnaden tidigare har sett ut. Sedan är det här också ett bidragsärende och om tanken är att gå in med statliga bidragsmedel, då måste vi också se vad vi stödjer med våra bidragsmedel, säger Julia Cronqvist, antikvarie på kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen Skåne, som dock inte varit inblandad i just ärendet om möllan i Häljarp.

– En byggnad kan ha förändrats vid många olika tillfällen och då gäller det att välja vilken tidsperiod vill man återgå till, om man nu vill återgå till någonting. Man återgår aldrig till någonting som aldrig har funnits. I så fall återgår man till något man faktiskt har belägg för.

Rönnebergs härads hembygdsförening vill istället att möllan ska vara röd och med lockpanel, den exteriör som möllan haft sedan 1954 och som den hade då den förklarades som byggnadsminne tio år senare. ”Den bibehåller då sin unika karaktär i förhållande till nästan alla skånska stubbamöllor som oftast är svarta med träfasad”, skriver föreningen till länsstyrelsen.

– Möllan var röd när man tog beslutet om byggnadsminneförklaring. En sak som jag tror att regionmuséet inte har klart för sig är att den var svart på tre sidor, sedan gjorde man en tillbyggnad i början på 1900-talet och den målades röd, säger Johan Rietz, som engagerar sig i möllans öde.

– Ett annat skäl till att den ska vara röd är att det knappast är någon nu levande människa som kommer ihåg att den har varit svart. Det tycker vi är viktigt. Vem man än frågar i trakten om de tycker att den ska vara svart, så säger de: Varför det? Klart den ska vara röd”.

Vad tycker du om hur Regionmuseet och länsstyrelsen resonerar att man skulle återställa den till en mer historiskt korrekt färg?

– Det kan man ju alltid diskutera i och för sig. Det kommer ändå att uppfattas som fel, eftersom de människor som lever vid den här möllan, de tycker att den ska vara röd. Jag tycker att det är självklart av flera skäl att den ska vara röd, säger Johan Rietz.

I slutet av augusti ska hembygdsföreningen på möte med Regionmuséet och länsstyrelsen. Länsstyrelsen har ännu inte fattat beslut om bidragsansökan.

– Länsstyrelsen håller ju inne pengar så länge inte den här frågan är avklarad. Skulle de bestämma att den ska vara svart och vi överklagar, så får vi ju inga pengar. Det är ren utpressning tycker jag, säger Johan Rietz.

Publicerad 09 July 2019 07:00