VM-fotboll på storbildsskärm och SM veckan drog mycket folk till Halvmånen sommaren 2018. Med inspiration, sannolikt, av detta har kommunen under sommaren ordnat ett månadslångt program med aktiviteter på stranden. Namnet som kommunen valt, ”Sommar i Lagunen”, gör att det nu finns två namn på samma strand.

VM-fotboll på storbildsskärm och SM veckan drog mycket folk till Halvmånen sommaren 2018. Med inspiration, sannolikt, av detta har kommunen under sommaren ordnat ett månadslångt program med aktiviteter på stranden. Namnet som kommunen valt, ”Sommar i Lagunen”, gör att det nu finns två namn på samma strand. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv

Halvmånen eller Lagunen? Vad heter stranden?

Kommunens namnanvändning skapar förvirring

LANDSKRONA. Stranden som sträcker sig mellan Citadellkliniken och vattentornet heter Halvmånen, det skulle de flesta äldre Landskronabor skriva under på. I somras hände det mycket på denna Landskronas egen centrumnära strand. Men då valde kommunen att kalla stranden för ”Lagunen”, något som skapat förvirring.

Av
Per Eeg-Olofsson

Sommaren 2018 drog sådant som SM-veckan och VM-fotboll på storskärm många Landskronabor till stranden, något som verkar ha uppskattas av många Landskronabor. Det verkar även ha inspirerat kommunens destinationsenhet till att upprepa succén denna sommar. Under juli månad ordnade kommunen ett tämligen späckat och välbesökt program med diverse musikuppträdanden, barn- och ungdomsaktiviteter, stand up, allsång, matfestival, fotboll på storskärm, glödvandring med mera.

Programmet har marknadsförts under namnet ”Sommar i Lagunen” av kommunens destinationsenhet (det som förr kallades turistbyrå). Lagunen är det officiella namnet på den skejtpark i betong bredvid stranden som kommunen anlagt, invigd år 2014. Men det har inte använts som namn för stranden bredvid – förrän denna sommar. Frågan är om Landskrona stad nu vill byta namn på stranden?

– Nej, nej, det finns inget sådant beslut, säger Anna Classon, som är chef för kommunens tillväxt- och näringslivsavdelning, där destinationsenheten ingår.

– Jag tror att det finns många som skulle tycka illa om att man försökte byta namn.

Hon menar att namnet Lagunen har använts för stranden specifikt i marknadsföringen för eventen under juli.

– Vad jag har fått höra är att man valde ”Sommar i Lagunen” som namn på arrangemanget för att man ville att namnet tydligt knyter an till stranden. En lagun har ju en tydlig koppling till havet.

Men det är ju sedan tidigare skejtparken som heter Lagunen, inte stranden. Finns det inte risk för förvirring?

– Vi har inte hört om någon som ifrågasatt namnet, så det har nog varit tydligt vilken plats som avses. Stranden ligger ju tätt på skejtparken. Vi har inte hört om någon som inte hittat dit. Däremot har det uppkommit tveksamheter kring vad det är som är Lagunen.

Förutom traditionella namnet Halvmånen och nygamla Lagunen så har det förekommit ett tredje namn på platsen berättar Anna Classon.

– När vi har vänt oss folk utanför Landskrona har vi använt ”Citystranden” för att de ska hitta rätt, säger hon.

När vi har vänt oss folk utanför Landskrona har vi använt ”Citystranden”.

Tveklöst har namnet Lagunen nu fått visst fäste hos Landskronaborna, samtidigt som Halvmånen lever kvar. Men det är inte säkert att namnfrågan någonsin hamnar på ett kommunalt beslutsbord tror Anna Classon.

– Det är ju inte allt som kommunen ska besluta om. En sån här sak avgörs nog av folkmun, säger hon.

I Landskrona har det tidigare gjorts försök till namnbyten som inte fallit väl ut. När kommunen från officiellt håll försökte byta det miljonprograms-förknippade ”Norrestad” mot ”Karlslund” i början av 2000-talet uppstod en namnförvirring som finns kvar ännu idag. En förvirring som både gäller vad stans nordöstra stadsdel heter, och vilka områden som innefattas i det nyare namnet ”Karlslund”. Den som vill vara helt säker på att bli förstådd, som en journalist, måste helgardera genom att skriva ”Karlslund/Norrestad”.

Ibland är det dock nödvändigt att ge platser nya namn menar Anna Classon.

– Det blir ju till exempel trist att fortsätta säga ”före detta Thorn” när det finns ny verksamhet där, säger hon.

Publicerad 21 August 2019 08:59