I maj 2017 invigdes kommunens tvätteri i Ljusglimten, alltså före detta Thornfabriken. Tjänsterna där är en del av arbetsmarknadsprojektet Enkla jobb som drivs av kommunen och Arbetsförmedlingen och syftar till att flytta långtidsarbetslösa närmare arbetsmarknaden och häva beroende av försörjningsstöd. Lönerna för de i Enkla jobb täcks av det statliga arbetsmarknadsstödet ”extratjänster”.

I maj 2017 invigdes kommunens tvätteri i Ljusglimten, alltså före detta Thornfabriken. Tjänsterna där är en del av arbetsmarknadsprojektet Enkla jobb som drivs av kommunen och Arbetsförmedlingen och syftar till att flytta långtidsarbetslösa närmare arbetsmarknaden och häva beroende av försörjningsstöd. Lönerna för de i Enkla jobb täcks av det statliga arbetsmarknadsstödet ”extratjänster”. Foto: Mia Kristoffersson/Arkiv

Äldres kläder kan tvättas kommunalt

Nästa år kan hemvårdens personal slippa tvätta åt brukare

LANDSKRONA.

Hemvårdens personal behöver avlastning. Kommunens tvätteri har överkapacitet. Nästa år kan kommunen slå två flugor i en smäll om beslut tas om att det kommunala tvätteriet på Ljusglimten ska ta över uppgiften att tvätta kläder åt brukare i hemvården. Men det kräver politiskt beslut och en dryg miljon i investering.

Av
Per Eeg-Olofsson

På kommunstyrelsemötet i september, eller kanske i oktober, kan beslutet tas: att låta kommunens teknik- och fritidsförvaltning ta över uppgiften att tvätta kläder åt de äldre som är brukare inom hemvården. Då har politiken sagt sitt, när frågan varit uppe både hos kommunstyrelse, teknik- och fritidsnämnd och omsorgsnämnd.

Det är politiken som tar beslutet, men idén kommer från tjänstemannahåll, berättar Johan Thernström, biträdande förvaltningschef på teknik- och fritidsförvaltningen.

– Det var omsorgsnämnden som gav sina tjänstemän i uppdrag att se över om delar av hemvårdens uppgifter kan konkurrensutsättas. Man vill dela på det vårdande uppdraget och serviceuppdraget, till exempel tvätt, berättar han.

– När vi fick information om det kunde vi inte låta bli att berätta att vi har kapacitet att ta hand om tvätten.

Nu är det alltså ett levande förslag, som med stor sannolikhet går igenom. För att förverkliga det krävs en investering på runt 1,1 miljoner kronor har teknik- och fritidsförvaltningen räknat ut.

– Det är till lite blandade saker. Tvätteriet idag tvättar omsorgens arbetskläder som tål att torktumlas. Men privata kläder klarar inte det, så vi behöver bygga ett torkrum, som ett rum i rummet.

Det skulle även krävas en ombyggnad av tvätteripersonalens omklädningsrum och duschar berättar Johan Thernström.

– Det är i och med att det blir fler arbetspass och fler typer av arbetskläder.

Hur distributionen av brukarnas kläder ska gå till är inte klart i detalj berättar Johan Thernström, men den kommer likna den som idag finns för omsorgens arbetskläder. Kläder kommer hämtas och lämnas med eldrivna lådcyklar och även med en liten elbil för de brukare som finns utanför staden. Två nya lådcyklar kommer köpas in, utöver de åtta som finns idag. En princip är dock viktig när frågan om transporten av brukarnas kläder löses, menar Johan Thernström.

– Vi vill inte att det blir ett nytt ansikte för brukarna. Tvätten kommer hämtas och lämnas utanför hemmet, mellan hemvårdens personal och tvätteriets.

Vi vill inte att det blir ett nytt ansikte för brukarna.

Om förslaget antas av stadens politiker, så kan det bli verklighet nästa år.

– Tidigast från den 1 januari 2020. Och då kommer det bli i projektform i mindre skala. Idag finns 231 brukare i hemvården, och det blir då bara för en del av dem, säger Johan Thernström.

Om det kommunala tvätteriet tar över uppgiften att tvätta brukarnas kläder i hemvården så betyder det även fler platser inom kommunens och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprojekt Enkla jobb.

– Ja, vi räknar med fyra till sex personer till, säger Johan Thernström.

Publicerad 22 August 2019 10:05