Klassrummen i Eken har en avskild läshörna som även är ett minibibliotek.

Klassrummen i Eken har en avskild läshörna som även är ett minibibliotek. Foto: Per Eeg-Olofsson

Framtidens klassrum finns idag i Kågeröd

Nya skolhuset utformat för både avskildhet och rörelsebehov

SVALÖV.

Lunnaskolan i Kågeröd har varit trångbodd. I flera år användes hyrmoduler som klassrum. Men nu har skolan fått ett nytt skolhus, och det är så modernt att det kommer användas som förevisningshus.

Av
Per Eeg-Olofsson

Lunnaskolan i Kågeröd är en F-6 skola med 214 elever. En ganska liten skola alltså, men den har ändå varit trångbodd under flera år. Sedan 2015 har en del av undervisning fått ske i hyrpaviljonger. När skolans elever nu kommit tillbaka efter sommarlovet är dessa dock borta, och skolans nya tillbyggnad, skolhuset Eken står klart att använda.

Skolans rektor Pia Alkefelt visar runt i lokalerna som ligger i framkant när det gäller anpassning till modern pedagogik och teknik.

– Vi har haft en stor projektgrupp, med både elever, pedagoger, arkitekten, skolledning och möbelfirman berättar Pia Alkefelt om hur det gått till när nya huset planerats.

Hon har själv hållit i övningar mer elever som fått ge sin input på olika sätt

– En grupp fick rita ”din drömskola”. En annan fick rita i själva planritningen. En tredje fick titta på en inspirationsfilm och skriva, berättar Pia Alkefelt.

Eken heter Lunnaskolans nya, moderna skolhus som rektor Pia Alkefelt visar runt i. Alla byggnader som tillhör skolan har namn efter trädsorter.

Eken heter Lunnaskolans nya, moderna skolhus som rektor Pia Alkefelt visar runt i. Alla byggnader som tillhör skolan har namn efter trädsorter. Foto: Per Eeg-Olofsson

Det finns två hemklassrum i huset, alltså sådana som en klass har som sitt eget. När vi kommer in i ett av dem är det påtagligt tyst, trots att klassen har lektion. Egen läsning pågår, och eleverna har spritt ut sig på möblerna, som inte känns igen från ett traditionellt klassrum. Några sitter vid sina bänkar, eller står, alla går att höja. Några sitter på en soffa i ett avskilt hörn av rummet som är läshörna och bibliotek. Några har slagit sig ned i sacco-säckar som finns i grupprummet bredvid.

Att klassrummet har så många typer av möbler har inte bara att göra med önskemål från elever och lärare berättar Pia Alkefelt, det bygger även på vetenskapliga rön om hur inlärning går till.

– Vissa behöver röra på sig för att lära. Andra behöver få vara ifred. De nya lokalerna är anpassade för att elever har olika behov, och vid olika tillfällen, säger hon.

Många av väggarna i Eken är målade med whiteboardfärg så lärare och elever kan använda dem för att skriva och rita.

Många av väggarna i Eken är målade med whiteboardfärg så lärare och elever kan använda dem för att skriva och rita. Foto: Per Eeg-Olofsson

En annan del av huset har egen ingång. ”Lugnet” heter den delen av huset, och här finns det inga stora klassrum utan mindre rum för några få elever.

– Här jobbar bara speciallärare och specialpedagoger, förklarar Pia Alkefelt.

Lugnet är till för de elever som har särskilda behov, men det är ingen elev som är där hela skoldagen.

– Det är efter behov och tillfälle. Det kan vara i ett särskilt ämne, eller när man är trött på eftermiddagen.

En av salarna i Eken är en kombinerad fritids/bild/hemkunskapssal. Därför ser möblerna inte ut som man är van vid i en skolsal.

En av salarna i Eken är en kombinerad fritids/bild/hemkunskapssal. Därför ser möblerna inte ut som man är van vid i en skolsal. Foto: Per Eeg-Olofsson

Ett litet rum heter ”Rörelserummet”. Där finns till exempel en stol med pedaler så att det går att läsa och ”cykla” samtidigt. I ett annat rum finns bara tre bänkar, och alla har varsin skärm som dämpar ljud och andra intryck från omvärlden.

I huset finns även en musiksal och en kombinerad bild/hemkunskap/fritidssal. I lokalerna har de flesta möbler hjul så att de går att flytta och anpassa till olika verksamheter. Det, tillsammans med ljudabsorbenter på väggarna, bidrar till en tystare arbetsmiljö.

På flera ställen, som här i musiksalen, sitter det ljudabsorbenter. På dem finns naturfoton av Fredrik Boo, som är Kågerödsbo. Här är det musikläraren Richard Larsson som förbereder en musiklektion.

På flera ställen, som här i musiksalen, sitter det ljudabsorbenter. På dem finns naturfoton av Fredrik Boo, som är Kågerödsbo. Här är det musikläraren Richard Larsson som förbereder en musiklektion. Foto: Per Eeg-Olofsson

Det är inte bara eleverna i Eken som märker förbättringar efter sommarlovet. Matsalen har byggts ut och fått en ny ingång, ventilationssystemet är utbytt och skolgården har asfalterats om. På skolans baksida byggs nu fotbolls- och basketplan, innebandyplan, 60-metersbana och en liten amfiteater. Plus en gång- och cykelväg till busshållplatsen i närheten.

– Nu blir det en mycket säkrare skolväg, säger Pia Alkefelt.

Pia Alkefelt är på väg till en annan tjänst som skolledare. Men det är ingen tvekan om att hon är stolt över de moderna pedagogiska miljöerna som nu finns på Lunnaskolan.

– Möbelfirman som inrett Eken kommer att använda det som visningshus för sina kunder, berättar hon.

Grupprummen som finns i den nya skolbyggnaden fungerar lite annorlunda än på de flesta ställen. ”Oftast ska man vara tyst och stilla i ett grupprum. Vi har vänt på det så att grupprummet är ett ställe där man får röra på sig” säger Pia Alkefelt.

Grupprummen som finns i den nya skolbyggnaden fungerar lite annorlunda än på de flesta ställen. ”Oftast ska man vara tyst och stilla i ett grupprum. Vi har vänt på det så att grupprummet är ett ställe där man får röra på sig” säger Pia Alkefelt. Foto: Per Eeg-Olofsson

I ”Rörelserummet” finns sådant som uppmuntrar till lek och rörelse, till exempel en koja.

I ”Rörelserummet” finns sådant som uppmuntrar till lek och rörelse, till exempel en koja. Foto: Per Eeg-Olofsson

Skärmade sittplatser kan hjälpa elever att koncentrera sig även när de sitter flera i klassrummet.

Skärmade sittplatser kan hjälpa elever att koncentrera sig även när de sitter flera i klassrummet. Foto: Per Eeg-Olofsson

Även utomhus så förnyas Lunnaskolan med fotbolls- och basketplan, innebandyplan, 60-metersbana och en liten amfiteater. Foto: Per Eeg-Olofsson

Även utomhus så förnyas Lunnaskolan med fotbolls- och basketplan, innebandyplan, 60-metersbana och en liten amfiteater. Foto: Per Eeg-Olofsson

Publicerad 25 August 2019 07:00