Minskat stöd till utlandsfödda företagare

"Möjligen är det ett fortsatt uttryck för konjunkturläget"

Av
Johanna S. Johansson

RIKS. Kommunerna har blivit sämre på att stärka företagare med utländsk bakgrund. Det visar en studie från Stiftelsen IFS Rådgivningscentrum som nyligen presenterades.

Tidigare studier gjorda av Tillväxtverket har visat att företagare med utländsk bakgrund upplever hinder och ibland svårigheter som inrikesfödda företagare inte uppfattar på samma sätt. Det kan röra sig om alltifrån finansieringsfrågor och språkliga hinder till besvär med tillståndsansökningar.

Många företagare ur målgruppen upplever dessutom att de saknar ett tillräckligt utvecklat kontaktnät och tillgång till mötesplatser med andra företagare på lokal nivå.

Markant skillnad
– Undersökningen har IFS Rådgivningscentrum genomfört i fyra år. Tidigare har trenden varit att fler och fler kommuner har satt igång satsningar på målgruppen utlandsfödda svenskar men den trenden har vänt. Skillnaden är markant, säger Maroun Aoun, vd på IFS Rådgivningscentrum.

Helhetsintrycket av årets studie är att kommunernas redovisade insatser under det gångna året 2011 går tillbaka betydligt jämfört med 2010 års näringsinsatser riktat mot målgruppen på lokal nivå.

Färre aktiviteter
Exakt varför trenden har vänt vet inte Maroun Aoun men han menar att det kan bero på många olika saker.
– Möjligen är det ett fortsatt uttryck för konjunkturläget. Samtidigt återfinns genomgående skillnader mellan kommungrupper när det gäller riktade insatser mot företagare med utländsk bakgrund, bland annat har andelen kommuner som inrättat särskilda resurspersoner eller arrangerat speciella företagsträffar minskat från 14 procent till 8 procent. Generellt sett genomförs färre aktiviteter riktade mot utlandsfödda personer som vill starta eget företag eller redan driver företag än tidigare år, säger Maroun Aoun.

Undersökningen I siffror

172 kommuner deltog i undersökningen. 20 procent av de nya företag som bildas startas av en person med invandrarbakgrund. Sammanlagt sysselsätter dessa i dag runt 250 000 personer. Under 2011 tillkom cirka 13 500 nya företag startade av utlandsfödda svenskar. VAD ÄR IFS Rådgivningscentrum? IFS syfte är att stimulera till att: Öka företagandet bland invandrargrupper. Höja kompetensen hos den enskilde invandrarföretagaren. Verka för att förbättra klimatet avseende invandrarföretagen. IFS startades 1996 som Internationella Företagarföreningen i Sverige för att ge stöd till personer med invandrarbakgrund som vill starta och driva företag i Sverige.

Publicerad 24 July 2012 12:00