Ljusare framtid i sikte för ridklubb

Av
Per Eeg-Olofsson

LOKALER. Med runt 600 medlemmar är Viarps kör- och ridklubb kommunens näst största verksamhet för barn och unga. Men gamla utdömda hus, som tillhör kommunen, har länge varit en bromskloss. Nu ser det dock ljusare ut än på länge för klubben. Med bidrag och borgensåtagande är en stor del av ett om- och tillbyggnadsprojekt i mångmiljonklassen ekonomiskt tryggat.
En dryg miljon kronor från Allmänna arvsfonden, öronmärkta för tillgänglighetsanpassning, är den senaste biten i pusslet som skall läggas för att få en modern ridanläggning.
Idag finns det fem byggnader på klubbens ridanläggning i Viarp, som ligger granne med Enoch Thulins flygfält. De två ridhusen äger klubben själva, men stallet och det gamla bostadshuset med tillhörande ekonomibyggnad, som 2010 bägge bedömdes som olämpliga för barn- och ungdomsverkasamhet av kommunen, tillhör just kommunen.

Planen ?är att bygga ut och om i tre etapper.

Planen ?är att bygga ut och om i tre etapper.

Bara två toaletter

Den situationen har varit en hämsko för klubben som redan 2012 tog fram planer för hur en ombyggd anläggning skulle kunna se ut.
– Vi har bara två toaletter, och när det är tävlingar så kan det vara 1000 personer här, säger klubbens ordförande Anna Classon, som berättar att det också saknas duschar och omklädningsrum, att det inte finns något uppvärmt utrymme för väntande föräldrar och att handikappanpassing helt saknas, bland annat.
Just att husen är i så dåligt skick som de är och att de samtidigt ägs av kommunen har gjort att klubben varken velat satsa pengar på att rusta upp dem eller kunnat riva dem för att bygga nytt.

De ?gamla byggnaderna som tillhör kommunen kommer att rivas.

De ?gamla byggnaderna som tillhör kommunen kommer att rivas.

Sju av nio miljoner

Men nu ser det ut som om dagens dåliga lokalsituation kan förändras.
– Vi har fått ett tomträttsavtal med kommunen vilket betyder att vi kan riva de gamla husen och bygga nya, säger Anna Classon.
– Förra året fick vi en miljon av Skåneidrotten och ett borgensåtagande från kommunen för 5,5 miljoner kronor. Med miljonen från Allmänna arvsfonden är det många pusselbitar som fallit på plats.
Totalkostnaden för om- och tillbyggnaden är beräknad till 9,6 miljoner kronor och med bidrag och borgensåtagande så är idag runt 7,5 av dem finansierade.
– Vi håller hela tiden på att söka bidrag på olika håll, så nu är vi nära mål, säger Anna Classon.

I ett? av ridhusen finns planer för b.l.a. kafeteria och sekretariat.

I ett? av ridhusen finns planer för b.l.a. kafeteria och sekretariat.

Utbyggnad i tre steg

Förnyelsen av ridanläggningen är tänkt att ske i tre etapper. I den första, som påbörjas om några veckor, ska ett av klubbens två ridhus få sig ett lyft genom att det görs plats för kafeteria, tävlingssekretariat och dommartorn. Det skall också kompletteras med ett mindre maskinhus.
I etapp två så rivs den gamla ekonomibyggnaden och ersätts med ny en byggnad med plats för undervisningslokal, dusch och omklädning och kontor för personalen.
I etapp tre så byggs ett helt nytt handikappanpassat stall på den plats där det gamla bostadshuset står idag.
– Det har varit en lång resa, men det är kul att kommunen äntligen fått upp ögonen för hästsporten, säger Anna Classon.

Viarps kör- och ridklubb

Klubben ?har runt 600 medlemmar. Tolv procent av barn- och ungdomsverksamheten under ett år i Landskrona sker i Viarp. För klubben arbetar anställda motsvarande fem heltidstjänster. Under ?en vecka ges 50 lektioner för elever från fem års ålder och uppåt. Läger, kurser och tävlingar under helger och lov ingår också i verksamheten. Även de som rider privat kan lösa ridhuskort och ta lektioner. Klubben äger 10 storhästar och 16 ponnyer. Aktiva ?kan arbeta som stallvärdar och, när de blir äldre, som teoriledare. I utbyte får de utbildning, studiebesök och ridtider.

Publicerad 27 February 2014 15:14

Lokaltidningen Landskronas nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag