Ny grupp ska ge flyktingbarn stöd

Av
Per Eeg-Olofsson

LANDSKRONA. Organisationen Individuell Människohjälp (IM) kommer under hösten att starta nya stödgrupper för flyktingar i Landskrona och Helsingborg. Planerna för verksamheten i Landskrona är att driva en så kallad BIS-grupp för ensamkommande flyktingbarn med start i slutet av oktober.
BIS står för Barn I Start och är ett pedagogiskt program för att ge unga flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige ett stöd för att hantera både situationen som ny i landet och upplevelserna från flykten från ursprungslandet.
– Målgruppen är barn och unga i åldern sju till tjugo år, men de enskilda grupperna försöker vi hålla i samma ålder, så att det går att hålla rätt nivå. Man träffas en gång i veckan, 14 gånger, efter olika pedagogiska teman som att lära känna varandra, före flykten, efter flykten, familjen, känslor, ny i Sverige också vidare, berättar projektledare Moa Nyberg.
– Men det handlar inte bara om att prata. Vi målar, spelar rollspel och använder lera till exempel för att utrycka oss.

Afghanska flyktingar

IM:s nya stödgupper i Landskrona och Helsingborg är ett ettårigt projekt som bekostas med bidrag från Svenska Postkodstiftelsen. Stödgruppen i Landskrona riktar sig till alla ensamkommande barn i Landskrona som är dari- eller persisktalande, två av de största språken i Afghanistan.
– Det är en stor fördel om de i gruppen talar samma språk, dari och persiska i det här fallet. Det är lätta att tappa tråden om man har för många tolkar och det tar för lång tid, säger Moa Nyberg.

Även föräldrastöd

IM:s pedagogiska metod med BIS (Barn I Start) och BIV (Barn i väntan), riktar sig till barn och unga som antingen söker eller nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige. I metoden ingår också att barnens föräldrar ingår i en grupp som ska stärka dem i sin föräldraroll.
– Fast det är ju inte aktuellt i Landskrona, säger Moa Nyberg.

Etablerad metod

IM:s BIS- och BIV-verksamhet startade i Malmö för 10 år sedan i samarbete med Svenska Kyrkan. Sedan dess har metodiken blivit etablerad och finns nu bland annat i Lund, Göteborg, Botkyrka och Linköping.
Några kommuner driver själva verksamheten tillsammans med Svenska kyrkan och IM har också utbildad kommunalt anställda för att kunna använda metoden i sin egen verksamhet.

Publicerad 10 October 2014 17:37